ငတ္မ ေၿပ တဲ ့.. ဆား ငံေရ

ေမာင္ေမာင္ထန္ေရး သည္။

က် ေနာ့္နံမယ္က တိုး ေဇာ္ပါ…။က် ေနာ္က ေမြး ခ်င္း ေမာင္ႏွမ မ ရိွတဲ ့တ ဦး တည္း ေသာ သား တ ေယာက္ၿဖစ္ပါ တယ္..။ က် ေနာ့္အ ေဖ နဲ ့အ ေမ က သား တ ေယာက္ထဲ မို့လား မ သိဘဴး…..နယ္မွာ ေန တဲ ့ တဴ… တဴ မ ေတြ ကိုရန္ကုန္ေခါ ္ၿပီး ေက်ာင္း ထား ေပး ပါ တယ္..။ အ ေမ ့ဖက္က တဴ မ ၀မ္း ကြဲ ….သက္ထား လြင္နဲ ့ေမ ေအး လြင္ဆိုတဲ ့ညီအ မ ႏွစ္ေယာက္က ေမာ္လ ၿမိုင္ဖက္က ပါ..။ က် ေနာ္တို့နဲ ့လာ ေန ပါ တယ္…။ အ ေဖ ့ဖက္က အ ေဖ ့ညီ၀မ္း ကြဲ ရဲ ့သား ..ေမာင္ေမာင္စိုး ကိုလဲ ေခၚ ္ထား ၿပီး အ ေဖ ့ကိုကား ေမာင္း ေပး ခိုင္း ၿပီး ေန ေစ ပါ တယ္..။ေမာင္ေမာင္စိုး က စာ ေပး စာ ယဴ နဲ ့ေကာ လိပ္ေက်ာင္း တက္ေန တာ ပါ..။ က် ေနာ္ငယ္ငယ္က အ ထဴး သ ၿဖင့္ကာ မ ရာ ဂ နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ဒံုး ေ၀း (တံုး အ )ခဲ ့တာ ပါ…။ဆန့္က်င္ဖက္လိင္ (မိန္း မ ) ကိုစိတ္၀င္စား တဲ ့စိတ္က အ သက္၁၀ ႏွစ္ေလာက္ထဲ က ေပၚ ေပါက္ေန ပါ ၿပီ..။ ဒါ ေပ မဲ ့..မိန္း မ ကိုလိင္ဆက္ဆံတဲ ့အ ေၾကာင္း ေတာ ့နား မ လည္ေသး ပါ ဘဴး..။ က် ေနာ့္ကိုလိင္ပ ညာ ကိုစ ၿပီး သင္ေပး တဲ ့လက္ဦး ဆ ရာ က ေတာ ့ က် ေနာ့္ရဲ ့အ ကို၀မ္း ကြဲ ေတာ္တဲ ့ေမာင္ေမာင္စိုး ပါ..။သဴ က ကား ဂိုေဒါင္က ထပ္ခိုး ေပၚ မွာ ေန ပါ တယ္..။က် ေနာ္ကသဴ ့ဆီအ ၿမဲ သြား ၿပီး (ႏွာ စာ အုပ္ ) လို့က် ေနာ္တို့ေခၚ ၾက တဲ ့… ကာ မ စပ္ ရွက္တဲ ့အ ေၾကာင္း ေတြ ကိုတစ္တစ္ခြ ခြ ေ၇း ထား တဲ ့ဇာတ္လမ္း ေတြ ကိုဖတ္ေလ ့ရွိပါ တယ္…။ ေမာင္ ေမာင္စိုး က စာ အုပ္ေတြ ေပး ဖတ္ရံုမ က ဘဴး …လိင္တန္ဆာ ( လီး ) ေတာင္မတ္လာတဲ ့အ ခါ ေရွ့တိုး ေနာက္ငင္လုပ္ၿပီး က စား ေပး တဲ ့ ( ကြင္း တိုက္ အာ သာ ေၿဖ ) တာ ကိုပါ သင္ေပး ေတာ ့တာ က် ေနာ္လဲ သဴ သင္တဲ ့အ တိုင္း လီး ကိုေဆာ ့က စား ေတာ ့အ လြန္ေကာင္း တဲ ့ကာ မ အ ရ သာ (ေကာင္း ၿခင္း…အ ထြတ္အ ထိပ္ ) အ ေၾကာင္း ကိုေတြ ့ရွိသြား ၿပီး..ေန ့တိုင္း လိုဘဲ ကြင္း တိုက္ေတာ ့တာ ပါ ဘဲ….။

ကာ မ ပ ညာ ေတြ သိလာ တဲ ့က် ေနာ္ဟာ မိန္း မ ေတြ က္ုပစ္မွား တတ္လာ ပါ တယ္..။အ သက္၁၃ ႏွစ္ေလာက္ေရာက္တဲ ့ အ ခါ တ ေႏ ့ကို၇ ခါ အ ထိ…ကြင္း တိုက္တဲ ့အ ထိကာ မ စိတ္ေတြ ၿပင္း ထန္လာ ပါ တယ္…။ ေက်ာင္း မွာ လဲ မိန္း က ေလး ေတြ ရဲ ့ကိုယ္လံုး ကိုတပ္မက္ စြာ ၾကည့္တတ္လာ တာ အ တူေက်ာင္း သြား တဲ ့ညီမ ၀မ္း ကြဲ ေမ ေအး လြင္က ေတြ ့သြား ခဲ ့တယ္…။ ေမ ေအး လြင္က က် ေနာ့္ထက္၁ ႏွစ္ေလာက္ ငယ္ပါ တယ္..။ (ကိုတိုး…ကိုတိုး က မိန္း က ေလး ေတြ ကိုသိပ္ၾကည့္တာ ဘဲ..ၾကိုက္လို့လား…) လို့ေမး တယ္..။ က် ေနာ္လဲ “ မ ဟုတ္ပါ ဘူး ဟာ..နင္က လဲ..“လို့ၿငင္း ခဲ ့ေပ မဲ ့တ ကယ္ေတာ ့မိန္း က ေလး ေတြ လမ္း ေလ်ွာက္တာ ဖင္တံုး ေတြ လွုဳပ္ခါ ေန တာ ကိုအ ၿမဲ ၾကည့္ၿပီး စိတ္မွန္း နဲ ့ပစ္မွား ေန ခဲ ့တာ ပါ ဘဲ…။ ေမ ေအး လြင္ဖင္ေတြ ကိုလဲ လစ္ရင္ၾကည့္တာ ေပါ ့..။ဘယ္ေန ပါ ့မ လဲ ဗ်ာ..။

ေမ ေအး လြင္ရဲ ့အ မ ..သက္ထား လြင္က က် ေနာ့္ထက္၆ ႏွစ္ေလာက္ၾကီး ပါ တယ္..။ က် ေနာ္က “ မ မ သက္ “ လို့သူ့ကို ေခၚ ပါ တယ္..။ သက္ထား ခင္က အ သား ေဖြး ၿဖဴ ၿပီး ၿမန္မာ မိန္း က ေလး ေတြ ထဲ မွာ အ ရပ္ၿမင့္တယ္လို့ဆိုရ ပါ မယ္..။ ေပါင္တန္သြယ္ၿပီး ရွည္တယ္..။ သိပ္ေတာင့္တဲ ့ကိုယ္လံုး ေတာ ့မ ဟုတ္ေပ မဲ ့..၀၀ တုတ္တုတ္မ ဟုတ္ဘဲ ပိန္ပါး တာ ေၾကာင့္က် ေနာ္အ လစ္မွာ ခိုး ခိုး ၾကည့္မိပါ တယ္..။ မ မ သက္ကို၀တ္လစ္စ လစ္ …အ ၀တ္မ ပါ ဘဲ ဘဲ ေတြ ့ရ ရင္သိပ္ေကာင္း မွာ ဘဲ ဆိုတာ ေခါင္း ထဲ ၀င္လာ တယ္..။ မ မ သက္နဲ ့ေမ ေအး လြင္တို့ထ မိန္ၿဖန့္၀တ္တဲ ့အ ခါ…ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီး င ရုတ္သီး ေထာင္း တဲ ့အ ခ်ိန္ေအာက္စ လြတ္တဲ ့အ ခါ…ဖ်တ္က နဲ..ေတြ ့လိုက္ရ တဲ ့ ဖင္၀င္း ၀င္း အိအိေတြ…အ ေမွ ြး ေရး ေရး နဲ ့ ေစာက္ပတ္ေတြ ကိုေတြ ့ရ တတ္တယ္..။အဲ ဒီလိုေတြ ့ရ ရင္က် ေနာ့္ရဲ ့လီး ဟာ တား လို့ဆီး လို့မ ရ နိုင္ ေအာင္ဘဲ ေတာင္မတ္ …တင္း မာ…တာ ဘဲ..။

ဒါ နဲ ့အ ကို၀မ္း ကြဲ ေမာင္ေမာင္စိုး ကိုဖြင့္ဟ တိုင္ပင္တယ္..။ ကာ မ နဲ ့ပတ္သက္ရင္ေမာင္ေမာင္စိုး က က် ေနာ့္ရဲ ့လက္ဦး ဆ ရာ ဘဲ ေလ..။ေမာင္ေမာင္စိုး က “ဒါ ဟာ သ ဘာ ၀ ဘဲ..တိုး ေဇာ္…ေယာက္က်ား ဆိုတာ ႏွစ္မ်ိဳး ဘဲ ရွိတယ္….ႏွာ ဘူး နဲ ့ဂန္ဒူး …ဒီေတာ ့ဒူး ရင္ဒူး…မ ဒူး ရင္ဘူး ..ဘဲ..။ သ ဘာ ၀ အ တိုင္း ေယာက္က်ား က မိန္း မ ကိုလိုး ခ်င္တာ အ ၿပစ္မ ဟုတ္ဘူး ဟ“ လို့ေၿပာ တယ္..။
ည ဖက္ဆိုရင္ေမာင္ေမာင္စိုး ေန တဲ ့ကား ဂိုေဒါင္ထပ္ခိုး မွာ ေမာင္ေမာင္စိုး ေပး ဖတ္တဲ ့ကာ မ ပ ညာ ေပး စာ အုပ္ေတြ ဖတ္ …သူ့အ ေတြ ့အ ၾကံဴ ေတြ နား ေထာင္..နဲ ့ကာ မ ရာ ဂ ကိုအ လြန္အ မင္း ခံုမင္ေန မိတဲ ့က် ေနာ့္ကို.. ေမာင္ေမာင္စိုး က “လက္ေတြ ့ကြင္း ဆင္း ရ မယ္…“ ဆို ၿပီး မိန္း မ တ ေယာက္နဲ ့ေတြ ့ေပး ပါ တယ္..။ “ကြင္း ဖြင့္ပြဲ..ေပါ ့ကြာ….ပ ထ မ ဆံုး ဆိုေတာ ့အ ေရး ၾကီး တယ္…မင္း ကိုသ ေဘာ ေကာင္း ၿပီး သင္ေပး ၿပ ေပး မဲ ့ေဆာ္နဲ ့လိုး ခိုင္း မွ ၿဖစ္မယ္..။ “
ေမာင္ေမာင္စိုး က ပိုက္ဆံရွာ ခိုင္း တယ္..။ က် ေနာ့္အ တြက္က သိပ္မ ခက္လွပါ ဘူး..။ အ ေမ ့ဆီက အ ေၾကာင္း အ မ်ိဳး မ်ိဳး ၿပ ၿပီး ေတာင္း တာ ပါ ဘဲ…။ တ ေန ့ေက်ာင္း အ ၿပန္ေမာင္ေမာင္စိုး ကား နဲ ့လာ ၾကိဳ ေတာ ့အိမ္မ ၿပန္ေသး ဘဲ…ေမာင္ေမာင္စိုး ရဲ ့သူငယ္ခ်င္း တ ေယာက္ရဲ ့အ ခန္း ကို ၀င္ၾက တယ္..။အဲ ဒီမွာ ၾကိဳ တင္ခ်ိန္း ထား တဲ ့မ ခ်ိဳ ဆိုတဲ ့မိန္း မ နဲ ့ဆံု ၾက တယ္..။ မ ခ်ိဳ က က် ေနာ့္ထက္နဲ နဲ အ သက္ၾကီး ပံုရ တယ္..။ေမာင္ေမာင္စိုး ေၿပာ ခ်က္အ ရ သိရ တာ ေၾကး စား ဖါ ေတာ့့မ ဟုတ္ဖူး ..။ရပ္ကြက္ထဲ က လမ္း သူရဲ (ဆိုး သြမ္း လူငယ္) ေခါင္း ၾကီး ဆိုတဲ ့ေကာင္က ရီး စား အ ၿဖစ္အ ၿမဲ ေခၚ ေဆာ္ေန တဲ ့မိန္း မ တဲ ့..။ေခါင္း ၾကီး ကိုမ ခ်ိဳ က ေၾကာက္ရ တယ္.ဘယ္လို အ နိုင္ကိုင္ထား လဲ ေတာ ့မ သိဘူး..။ေခါင္း ၾကီး က တ ၿခား လူနဲ ့လွ ြတ္ ေပး တတ္တယ္..။

ေမာင္ေမာင္စိုး က က် ေနာ္ေပး တဲ ့ပိုက္ဆံနဲ ့ေခါင္း ၾကီး ကိုအ ရက္အ ၀ တိုက္ …ေဆး ေၿခာက္အ လံုအ ေလာက္၀ယ္ေပး ၿပီး မ ခ်ိဳ နဲ ့က် ေနာ့္ ကိုဆံုဖို့စီစဥ္တာ ပါ..။ လက္ဦး ဆ ရာ ေမာင္ေမာင္စိုး ကိုက် ေနာ္အ ထင္ၾကီး ေလး စား သြား ရ တယ္..။ အဲ ဒီမ ခ်ိဳ က ေတာ္ေတာ္ၾကည့္ေကာင္း တယ္..။ ဆံပင္တိုေလး နဲ ့အ သား ၀င္း ၀င္း နဲ ့ေတာင့္လဲ ေတာင့္တယ္..။ က် ေနာ္လဲ ေမာင္ေမာင္စိုး လက္ထဲ ထည့္ေပး တဲ ့ရာ ဘာ အ စြပ္ (အဲ ဒီတံုး က အက္ဖ္ အယ္လ္လို့ေခၚ ၾက တယ္…) ေလး လက္က ကိုင္ၿပီး မ ခ်ိဳ နဲ ့အိပ္ခန္း ထဲ ၀င္ရ တာ ေပါ ့..။ မ ခ်ိဳ က ၿပံဳး ၿပ ၿပီး…“ ေမာင္ေလး က တ ခါ မွမ လုပ္ဖူး ဘူး ဆို…“ လို့ေမး တယ္..။ က် ေနာ္လဲ စိတ္ေတြ လွဳပ္ရွား ေန ေတာ ့ေခါင္း ဘဲ ၿငိွမ့္ၿပ လိုက္တယ္..။ “ကဲ …အ ၀တ္ေတြ ခ်ြတ္ေလ..” မ ခ်ိဳ က သူ့အ ၀တ္ေတြ ကိုခ်ြတ္ရင္း ေၿပာ တယ္..။ အင္း….က် ေနာ့္ဘ ၀ မွာ ပ ထ မ ဆံုး ကိုယ္လံုး တီး မိန္း မ ကိုေတြ ့ဖူး ရ တာ ပါ..။ “ဟယ္ ေတာ ့…ေမာင္ေလး က ရယ္ဒီၿဖစ္ေန ၿပီဘဲ..“မ ခ်ိဳ က က် ေနာ့္ေတာင္မတ္ေန တဲ ့လီး ကို ၾကည့္ၿပီး ေၿပာ တယ္..။ “ေတာ္ေတာ္ၾကီး တာ ဘဲ….ဟင္ း..ဟင္း..“မ ခ်ိဳ က က် ေနာ့္လကိကိုဆြဲ ၿပီး ကုတင္ေလး ေပၚ ကိုတက္တယ္..။ က် ေနာ့္ပါး ကိုသူ့ႏွေခါင္း ေလး နဲ ့မ ထိတ ထိေလး စ ပြတ္ၿပီး လက္တ
1 of 9
ဖက္က က် ေနာ့္လီး ကိုဖြ ဖြ ေလး ကို္င္လိုက္ပါ တယ္..။ “မာ လိုက္တာ..ေကာင္း လိုက္တဲ ့ဟာ ၾကီး…“ မ ခ်ိဳ အ သံကညဳ တုတုနဲ ့..။ မ ခ်ိဳ က ကာ မ သင္ခန္း စာ မ်ား စ တင္ပို့ခ် ပါ ေတာ ့တယ္..။ ရာ ဘာ အ စြပ္စြပ္နည္း က အ စ….နည္း မ်ိဳး စံု…ပံုစံမ်ိဳး စံု …သ ေဘာ ေကာင္း ေကာင္း နဲ ့ သင္ၿပ ေပး ပါ ၿပီ..။
မ ခ်ိဳ က ဒုတိယ လက္ဦး ဆ ရာ ေပါ ့ဗ်ာ..။ အဲ ဒီေန ့က အိမ္အ ၿပန္….“တိုက္ပြဲ နိုင္ၿပီး ၿပန္လာ တဲ ့စစ္သူၾကီး တ ေယာက္ရဲ ့အ ၿပံဳး“ လို့တင္စား ရ မဲ ့အ ၿပံဳး မ်ိဳး နဲ ့ေပါ ့…။

သက္ထား လြင္ ( မ မ သက္ ) က က် ေနာ္ဒီလိုဆန့္က်င္ဖက္လိင္ကို စိတ္၀င္စား. ေန တာ ကိုေတာ ့မ ရိပ္မိပါ ဘူး..။ တ ေန ့ဗြီဒီယို ည ဖက္ ၾကည့္ၾက တာ ေမ ေအး လြင္က မ နက္က်ဴ ရွင္ရွိလို့ဆို ၿပီး မ ၾကည့္ဘူး..။မ မ သက္နဲ ့က်ေနာ္စ ၾကည့္တံုး က အက္ရွင္ကား ဆို ၿပီး ၾကည့္တာ ဇာတ္ကား အ လည္ေလာက္လဲ ေရာက္ေရာ ေၾကာက္စ ရာ ဇာတ္လမ္း ၿဖစ္ေန တယ္..။မ မ သက္လဲ က် ေနာ့္နား တိုး ကပ္ထိုင္တာ က် ေနာ္လဲ မမ သက္ ဖင္ေတြ ေပါင္ေတြ နဲ ့ပူး ကပ္ေန တာ မို့ရင္ေတြ ခုန္ၿပီး ကာ မ စိတ္ေတြ ထ လာ တာ ေပါ ့..။ဇာတ္လမ္း ဆံုး သြား ေတာ ့ည က လဲ နက္ေန ၿပီ..။တ အိမ္လံုး လဲ တိတ္ဆိတ္ေမွာင္ေန တယ္..။မ မ သက္က “ မ မ ေၾကာက္တယ္ကိုတိုး“ လို့ေၿပာ ၿပီး…“မမ အိမ္သာ တ ေယာက္ထဲ မ သြား ရဲ ဘူး…လိုက္ခဲ ့ေပး မ လား“ ေမး ပါ တယ္..။က် ေနာ္လဲ မ မ သက္နဲ ့အိမ္သာ သြား ရ မယ္ဆိုတာ ဘယ္ၿငင္း မ လဲ..။ေခါင္း ၿငိမ့္ၿပ ၿပီး မမ သက္ေနာက္က လိုက္သြား တာ ေပါ ့..။ အိမ္သာ က က်ေနာ္တို့အိမ္ၾကီး ရဲ ့အ ေနာက္ပိုင္း အ ထိစ တိုခန္း ေတြ..အ ခန္း လြတ္ေတြ ကို ၿဖတ္သြား ရ ၿပီး မီး က လဲ သိပ္မ လင္း လွဘူး ေလ…။မ မ သက္အ ေနာက္က မ မ သက္ရဲ ့တင္ကား ကား ေတြ ကိုတပ္မက္ရင္း လိုက္သြား ရ တာ ေက် နပ္ေန မိပါ တယ္…။ မ မ သက္၇ဲ ့တင္ေတြ က အ လံုး လိုက္ၾကီး ဗ ရမ္း ဗ တာ တံုခါ တာ မ်ိဳး မ ဟုတ္ဘူး..။တံုခါ တယ္ေၿပာ မ လား..။ စိတ္ကိုဆူၾကြ ေစ တယ္..။ က် ေနာ္ထင္တာ က အိမ္သာ အ ၿပင္မွာ ေစာင့္ ခိုင္း မွာ ဘဲ ေပါ ့ေလ ။မမ သက္က အိမ္သာ ထဲ အ ထိေခၚ ေတာ ့စိတ္ထဲ ထိတ္က နဲ ေပ်ာ္သြား တာ ေပါ ့..။ မမ သက္က အိမ္သာ ထဲ ေရာက္ေတာ ့..“ကို တိုး…မ မ ေသး ေပါက္အံုး မယ္…ေက်ာ ခိုင္း ၿပီး ေန ေပး“ လို့ေၿပာ တာ နဲ ့က် ေနာ္လဲ မမ ေၿပာ တဲ ့အ တိုင္း ေန ေပး လိုက္တယ္..။အိမ္သာ က ေရ ခ်ိဳး ခန္း နဲ ့ တြဲ ရက္ …ေတာ္ေတာ္က်ယ္တယ္..။ စိတ္ထဲ က ေတာ ့မ မ သက္ေသး ေပါက္တာ ကိုအ ရမ္း ၾကည့္ခ်င္ေန တာ..။
မ်က္စိနဲ ့မ ၿမင္ရ ေပ မဲ ့အ သံၾကား ေန ရ တာ ေၾကာင့္..နား ကိုအ စြမ္း ကုန္စြင့္ထား မိတယ္။မ မ ေသး ေတြ က အိမ္သာ ခြက္နဲ ့ထိ တဲ ့အ သံၾကား ေန ရ တာ ရင္ေတြ ခုန္မိတာ အ ရမ္း..။ ေနာက္ကိုဒီလိုလိုက္ရ တဲ ့အ ခြင့္အ ေရး မ ရ ေတာ ့မွာ ေၾကာက္တာ ေၾကာင့္ေနာက္ကိုလွည့္မ ၾကည့္ရဲ..။ မ မ က ေရ ခြက္ေလး နဲ ့သူ့့ေစာက္ဖုတ္ကိုေရ ေဆး သံကိုဆက္ၾကား ရ ၿပန္တယ္..။ စိတ္ထဲ က ေတာ ့မ မ ေစာက္ဖုတ္ကို ၿမင္ခ်င္လိုက္တာ အ ရမ္း ေပါ ့..။
မမ သက္အိမ္သာ ခြက္က ေန ထ လာ ၿပီး က် ေနာ့္ေဘး ေရာက္လာ တယ္..။“ကိုတိုး….ေသး ေပါက္အံုး ေလ…“ “အင္း…ေပါက္မယ္..“
က် ေနာ္လဲ ေဘာင္း ဘီတိုေလး ၀တ္ဆဲ အ ခ်ိန္ဆိုေတာ ့ေပါင္ရင္း ေလာက္ထိဆြဲ ခ်ြတ္ခ် ၿပီး လ ၿပြတ္ေလး ကိုကိုင္ၿပီး ေသး ေပါက္လိုက္တယ္..။ဟင္..မ မ သက္က ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ၾကည့္ေန ပါ လား..။ဟြန္း..သူက် ေတာ ့က် ေနာ့္ကိုေက်ာ ခိူင္း ထား ခိုင္း ၿပီး…က် ေနာ့္အ လွည့္က် ေတာ ့လာ ၾကည့္ေန ပါ လား….
မ မ သက္က ခစ္ကနဲ ရီလိုက္လို့..“ဘာ ရီတာ လဲ..မ မ သက္…ဘာ လာ ၾကည့္တာ လဲ…“လို့က် ေနာ္ေမး လိုက္ပါ တယ္..။မ မ သက္ က ၿပံုး ၿပီး..“ေအာ္..ကိုတိုး ၿပြန္ေလး ကို ၾကည့္တာ..မ မ က မ ၿမင္ဘူး ဘူး ေလ…ေယာက္က်ား ဟာ ကို…“လို့ေၿပာ တယ္..။ “ မ မ က် ေတာ ့က် ေနာ့္ကို ေက်ာ ခိုင္း ထား ခိုင္း တယ္..မ တ ရား ဘဴး..“
“ဟိတ္..ဘာ လဲ..ကိုတိုး က မ မ ေသး ေပါက္တာ ကို ၾကည့္ခ်င္လို့လား..“ရီၿပီး ေၿပာ ရင္း အိမ္သာ ထဲ က လွမ္း ထြက္လိုက္တယ္..။ “ မ မ က ေတာ ့က် ေနာ္ ့ကို ၾကည့္တယ္ေလ….“ မ ေက် မ နပ္ေၿပာ တဲ ့က် ေနာ့္ကိုလွမ္း ဆိတ္လိုက္ၿပီး..“ရွုီး..တိုး တိုး..ဘယ္သူမွေလွ်ာက္မ ေၿပာ နဲ ့ေနာ္..မ ေကာင္း ဘူး…“အ သံ တိုး တိုး နဲ ့ေၿပာ တယ္..။
အဲ ဒီည က စ ၿပီး ေၾကာက္စ ရာ ေကာင္း တဲ ့ဇာတ္ကား ေတြ ဘဲ မ်ား မ်ား ၾကည့္ဖို့က် ေနာ္ဖန္တီး ပါ ေတာ ့တယ္..။မ မ က် ေနာ့္ကို အိမ္သာ ထဲ ေခၚ ေအာင္ေလ…။ မ မ က လဲ က် ေနာ္ၿဖစ္ေစ ခ်င္သ လိုဘဲ ေခၚ သြား ေတာ ့မ မ က ထံုး စံအ တိုင္း..ေက်ာ ခိုင္း ဖို့ေၿပာ ေပ မဲ ့မ သိမ သာ မ်က္စိေထာင့္ကပ္ၿပီး ၾကည့္ပါ တယ္..။ မ မ ထ မိန္လွန္လိုက္ၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လိုက္ေတာ ့ၿဖူေဖြး တဲ ့ေပါင္တန္၂ ေခ်ာင္း နဲ ့အ ေမွြး ၾကဲ ၾကဲ ေလး ဖံုး ေန တဲ ့ဆီး ခံုေဖါင္း ေဖါင္း ၾကီး နဲ ့အ ကြဲ ေၾကာင္းပန္း ေ၇ာင္ေလး ကိုဖ်တ္က နဲ ေတြ ့လိုက္ရ တာ က် ေနာ့္ဖြား ဖက္ေတာ္လိင္တန္ေလး လဲ ဆတ္ က နဲ ေထာင္မတ္သြား ရ ေတာ ့တယ္..။ မ မ ရဲ ့အ ကြဲ ေၾကာင္း ေလး ထိပ္နား က ေသး ေတြ ပန္း ထြက္လာ တာ ေရာ..မ မ သူ့ေစာက္ဖုတ္ကိုေရ ေဆး တာ ေရာ…ေတြ ့လိုက္ရ တာ သ ေဘာ က် လိုက္တာ အ ရမ္း ပါ..။
“ မ မ ကိုခိုး ၾကည့္တယ္ထင္တယ္..“ မ မ သက္က ၿပံုး ၿပီး ေၿပာ ရင္း က် ေနာ့္ကိုအိမ္သာ ခြက္ဖက္တြန္း ၿပီး ေသး ေပါက္ခိုင္း ပါ တယ္..။က် ေနာ္ေသး ေပါက္ေတာ ့..ေၿပာင္ဘဲ လာ ၾကည့္ၿပီး လီး ေတာင္ေန တာ ၿမင္သြား ပါ ေတာ့တယ္..။“ဟယ္ေတာ ့..မာ ၿပီး ေထာင္ေန ပါ လား…ခုက် ေတာ ့ေတာ္ေတာ္ထြား ၿပီး ရွည္လိုက္တာ..“လို့ေၿပာ ပါ တယ္..။အိမ္သာ က အ ထြက္မ မ က ေရွ့က သြား ေတာ ့မ မ ရဲ ့့ဖင္ႏွစ္လံုး တံုခါ သြား တာ က် ေနာ္ ေငး ၾကည့္ရင္း စိတ္နဲ ့ပစ္မွား ေန မိပါ တယ္..။
မ မ က ည ဖက္သူနဲ ့က် ေနာ္နဲ ့ဘဲ ဗြီဒီယို ၾကည့္မွေၾကာက္တယ္ဆို ၿပီး အိမ္သာ ထဲ ေခၚ သြား တာ ပါ..။ဒါ ေၾကာင့္ဒီအ ေၾကာင္း ကိုက် ေနာ္နဲ ့သူနဲ ့ဘဲ သိၾက တယ္..။ၾကာ ေတာ ့မ မ က က် ေနာ့္ကိုသိပ္မ ရွက္ေတာ့ဘူး ထင္ပါ ရဲ ့…ေက်ာ ခိုင္း ဖို့မ ေၿပာ ေတာ ့ဘူး..။ ဒါ ေပ မဲ ့ေၿပာင္ၾကီး..ၾကည့္ပါ ဆို ၿပီး လုပ္တာ ေတာ ့လဲ မ ဟုတ္ၿပန္ဘူး..။ က် ေနာ္က လဲ မ သ္မ သာ ခိုး ၾကည့္တာပါ..။ မ မ သက္ရဲ ့ေစာက္ဖုတ္ေဖါင္း ေဖါင္း ၾကီး .. နီညိဳ ညိဳ အ ကြဲ ေၾကာင္း ၾကီး ကိုေတြ ့ရ တာ က်ေနာ့္ရဲ ့လီး ကိုတ အား ေတာင္မတ္ေစ တာ ေပါ ့..။ က် ေနာ္ေသး ေပါက္တာ လဲ သူၾကည့္ၿမဲ ၾကည့္တယ္..။ဘာ လို့မွန္း မ သိဘူး..။က် ေနာ္က လဲ အ ရင္က ထက္လီး ကို ၾကာ ၾကာ ၾကီး ထုတ္ထား ၿပီး မ မ ၿမင္ေအာင္ၿပ မိတယ္..။မ မ ၾကည့္တာ ကို ေက် နပ္တယ္ေလ..။မ မ သက္ က် ေနာ့္လီး တန္ၾကီး ကိုသ ေဘာ က် ပံုရွိတယ္..။ ဒါ ေပ မဲ ့သူ့စိတ္ကိုခ်ဳပ္တီး ဟန္တူတယ္..။လီး ၾကီး ကိုစိုက္ၾကည့္ ၿပီး သက္ၿပင္း ခ်…တံေတြး ဂုက နဲ ၿမိဳ….တာ ေတြ ေတြ ့ရ တယ္..။အိမ္သာ က မ ထြက္ခင္က် ေနာ့္နား နား သူ့နွတ္ခမ္း ေလး ကပ္ၿပီး…တိုး တိုး ေလး..“ကို တိုး…မ မ နဲ ့ခုလိုအိမ္သာ အ တူသြား တာ ဘယ္သူ့မွမ ေၿပာ ၿပ နဲ ့ေနာ္..“ လို့ေၿပာ ပါ တယ္…။
မ မ သက္နဲ ့က် ေနာ္ အ ရင္က ထက္ပိုရင္း ႏွီး လာ ပါ တယ္..။ေနာက္တ ပတ္ေလာက္မွာ..မ မ သက္ထ မိန္ရင္လ်ား နဲ့့ေရ
2 of 9
ခ်ိဳး ဖို့ေရ ခ်ိဳး ခန္း ထဲ ၀င္သြား တာ ေတြ ့လိုက္တာ ေၾကာင့္…က် ေနာ္လဲ မ မ သက္ေရ ခ်ိဳး တာ ကိုေခ်ာင္း ခ်င္တာ ေၾကာင့္..ေရ ခ်ိဳး ခန္း ေဘး က စ တိုခန္း ထဲ ၀င္လိုက္တယ္..။က မန္း က တန္း တ ဖက္ခန္း ကိုေခ်ာင္း ဖို့အ ေပါက္ရွာ မိတယ္..။ အ ေပါက္ေလး တ ခုေတြ ့တယ္..။.မ်က္လံုး ကပ္ၿပီး အ ထဲ ကို ေခ်ာင္း ၾကည့္ေတာ ့…ေကာင္း ေကာင္း သဲ သဲ ကြဲ ကြဲ မ ၿမင္ရ ဘူး…။ဒါ နဲ ့အ ေပါက္ထပ္ရွာ ရ ၿပန္တယ္..။ဒီအ ခ်ိန္မွာ ဘဲ…တ ဖက္ခန္း က ေရ သံၾကား လိုက္ရ တယ္..။
အို…..မ မ ေရ ခ်ိဳး ေန ၿပီ…ထပ္ေတြ ့တဲ ့အ ေပါက္က ေန ၿမင္လိုက္ရ တဲ ့ၿမင္ကြင္း က ၾကက္သီး တ ၿဖန္း ၿဖန္း ထ ေစ သ လိုဖြား ဖက္ေတာ္လီး တန္ၾကီး ဟာ လဲ တန္း က နဲ…မတ္မတ္ေတာင္သြား ရ တယ္..။ လွလိုက္တာ…။ မ မ သက္ကိုယ္လံုး တီး အ လွအ ပ ကိုေတြ ့ရ တာ က် ေနာ့္တ ကိုယ္လံုး ပူထူၿပီး ေတာင္လြန္း ေန တဲ ့လီး ၾကီး ကိုကြင္း တ အား တိုက္ေန မိတယ္..။ အ ရင္ေတြ ့ဖူး တဲ ့မ ခ်ိဳ ထက္ပိုလွတာေတြ ့ရ တယ္..။ မ မ ရဲ ့ေပါင္တန္ရွည္ေတြ ၾကား က ေစာက္ဖုတ္ၾကီး က ေဖါင္း ၾကြ ေန တယ္..။အ ကြဲ ေၾကာင္း နီညိုညို ၾကီး က လဲ ေၿပး ယက္ခ်င္စ ရာ လွလိုက္ တာ..။မ မ ရဲ ့ႏိဳ ့ႏွစ္လံုး က တင္း မာ ၿပီး ေကာ ့ေကာ ့ေလး နဲ ့မ မ ဆပ္ၿပာ တိုက္လွဳပ္ရွား လိုက္ရင္တ ဆတ္ဆတ္တံုသြား တယ္…။ မ မ သက္က ဖင္နွစ္ လံုး ၾကား..ကိုလဲ ဆပ္ၿပာ နဲ ့ပြတ္ေန တယ္..။
မ မ ကို ၾကည့္လို့မ ၀ စိုက္ၾကည့္ရင္း လီး ၾကီး ကိုတ အား ကြင္း တိုက္ေန တံဳး မ မ ရုတ္တ ရက္ေန ေတာင္မ သုတ္ဘဲ ထ မိန္ကိုဆြဲ ယူရင္လ်ား လိုက္တာ ေတြ ့လို္က္ရ တယ္..။ ေဂ်ာက္က နဲ ေရ ခ်ိဳး ခန္း တ ခါး ဖြင့္သံလဲ ၾကား လိုက္ရ တယ္..။
က် ေနာ္လဲ လီး ၾကီး ကိုကြင္း တိုက္ၿမဲ တိုက္ေန မိတယ္..။ဒီတံုး က် ေနာ္၇ွိေန တဲ ့စ တိုခန္း တံခါး ဖ်တ္က နဲ ပြင့္သြား တယ္…။ “ကိုတိုး“..
“ဟင္…မ မ သက္…“ “မ မ ကိုေခ်ာင္း ေန တာ လား…“က် ေနာ္တံုေန တယ္..။ဘာ မွ ၿပန္မ ေၿဖ မိဘူး..။ စ တိုခန္း က ေမွာင္ေန တယ္..။ မ မ သက္က် ေနာ့္ လက္ကိုဆြဲ ၿပီး တ ဖက္က ေရ ခ်ိဳး ခန္း ထဲ ကိုေခၚ သြား တယ္..။လီး ၾကီး ကိုဆုတ္ကိုင္ရင္း မ မ ေနာက္က ပါ သြား ရ တယ္..။ မ မ က ေရ ခ်ိဳး ခန္း တံခါး ကို ခ်က္ထိုး ပိတ္ၿပီး…က် ေနာ့္ကိုစိုက္ၾကည့္ၿပီး ..ကိုတိုး..ဘာ ၿဖစ္တာ လဲ…မ မ က ည ဖက္ေသး သြား ေပါက္ရင္မ မ နဲ ့ကိုတိုး တ ေယာက္နဲ ့တ ေယာက္ …ေတြ ့ဘူး ၿပီး ၿပီလို့သိထား တာ ေလ…ဘာ လဲ…တ ကိုယ္လံုး ၿမင္ခ်င္လို့လား…ကဲ..ၾကည့္..ၾကည့္…ဆို ၿပီး ရင္လ်ား ထား တဲ ့ထ မိန္ကိုခ်ြတ္ခ် လိုက္ပါ တယ္..။အို…အ နီး ကပ္ၿမင္ရ တဲ ့မ မ သက္အ လွအ ပ ေတြ က ေစာ ေစာ က မ မ သက္မိသြား လို့ၿပန္က် သြား တဲ ့လီး ကိုခ်က္ခ်င္း ဒိုင္း က နဲ ၿပန္မတ္
ေတာင္သြား ေစ တယ္….။ လီး ၾကီး ေဘာင္း ဘီတိုေလး ထဲ ကေတာင္မတ္သြား တာ မ မ သက္လဲ ေတြ ့လိုက္တာ ေပါ ့..။ “ကိုတိုး လဲ ခ်ြတ္ေလ…“ က် ေနာ္လဲ စြပ္က်ယ္ေရာ ေဘာင္း ဘီတိုေလး ကိုေရာ ခ်ြတ္ပစ္လိုက္တယ္..။ ဟ.. ကိုတိုး ဟာ က ေတာ္ေတာ္ဂွည္တာ ဘဲ ဟယ္… လံုး ပတ္ၾကီး က လဲ တုတ္ လိုက္တာ…..မ မ က တ ဆတ္ဆတ္ေတာင္ေန တဲ ့လီး ၾကီး ကို ၾကည့္ရင္း ေၿပာ ပါ တယ္..။ ေနာက္ကို ၾကည့္ခ်င္ရင္မ မ ကို ေၿပာ..ဟုတ္လား…..မ မ နဲ ့ကိုတိုး နား လည္မွဳ..ေပါ ့..ဘယ္သူ့မွေတာ ့မ ေၿပာ နဲ ့…မ မ သက္ ကိုယ္လံုး လွလား ဟင္….က် ေနာ္လဲ ေခါင္း ညွိမ့္ၿပ မိ တယ္..။
သက္သက္ေရ…သက္သက္….
ထ မင္း ခ်က္တဲ ့အ ေဒၚ ၾကီး ေအာ ္ေ ခၚ သံေၾကာင့္….မ မ သက္ထ မိန္ကိုေကာက္ယူရင္လ်ား လိုက္ၿပီး အ ၿမန္ေၿပး ထြက္သြား ရ တယ္..။ ေနာက္၂ ရက္ေလာက္ၾကာ ေတာ ့…။
က် ေနာ္လဲ မိုး ရြာ ထဲ ေဘာ္လံုး ကန္လို့ေန မ ေကာင္း ၿဖစ္တာ ( တ ကယ္ေတာ ့ၿဖစ္တာ က နဲ နဲ ပါ…ဖတ္ ဘူး တဲ ့ႏွာ စာ အုပ္ေတြ ထဲ က လို ၾကံစည္ၾကည့္တာ ပါ..။ က် ေနာ့္အ ေမ က ေဆး ခန္း ၿပ ၿပီး ၿပန္အ လာ. က် ေနာ္ေခ်ာင္း ဆိုး တာ ေၾကာင့္မ မ သက္ကို က် ေနာ့္ကိုဂ ရုစိုက္ဖို့အ ၿမဲ ေဆး တိုက္ဖို့တာ ၀န္ေပး ပါ တယ္..။မ မ သက္လဲ က် ေနာ့္အိပ္ခန္း ထဲ အ ၿမဲ လာ ေန ရ တယ္..။ ည ဖက္ေရာက္ေတာ ့မ သက္သာ ဘဲ ပိုဆိုး လာ တယ္..။ဒါ နဲ ့က် ေနာ့္အ ေမ က မ မ သက္ကို “ ညီး ေမာင္ေလး အ နား မွာ ေန ၿပီး ၿပဳ စု…သက္သက္ “…ဆိုလို့မ မ သက္လဲ က် ေနာ့္ကုတင္ေဘး မွာပက္လက္ကုလား ထိုင္နဲ ့လာထိုင္ေစာင့္ၿပီး လိုတာ ၿပဳ စုေပး တာ..က် ေနာ္လဲ ေန မ ေကာင္း တာ ထက္မ မ သက္နဲ ့အ တူတူတ ခန္း ထဲ ေန ရ တာ ကိုသိပ္ရင္ခံုမိေန ရ တာ ေပါ ့…။ မ မ သက္က ဘ ရာ စီယာ အ ခုအ ခံမ ပါ ဘဲ အင္း ခ်ီတ ထပ္ထဲ ၀တ္ထား တာ မို့ရင္သား အ စံု လွဳပ္ ခါ တာ ကိုမ မ သက္ကိုယ္လံုး ေလး လွဳပ္လိုက္တိုင္း ေတြ ့ေန ရ တာ သိပ္လွတဲ ့ၿမင္ကြင္း တ ခုပါ..။
ည ဥ့္နက္လာ တဲ ့အ ခ်ိန္အ ေမ က် ေနာ့္အ ခန္း ထဲ လာ ၿပီး မ မ သက္ကိုဒီည က် ေနာ္နဲ ့ေစာင့္အိပ္ဖို့ေၿပာ ပါ တယ္..။ မ မ သက္လဲ က် ေနာ့္ကိုေဆး တိုက္ပါ တယ္..။ “ကိုတိုး…မ မ ဘာ လုပ္ေပး ရ မ လဲ ဟင္….ႏွိပ္ေပး ရ မ လား….“ “အင္း..“ က် ေနာ္က ေမွာက္ေပး လိုက္ေတာ ့မ မ သက္လဲ က် ေနာ့္ကုတင္ေပၚ တက္ထိုင္ၿပီး ဇက္ေက်ာ ဆြဲ….တ ေတာင္နဲ ခါး ကိုဖိေထာင္း ေပး..ေၿခ သ လံုး ေတြ ကိုႏွိပ္ေပး ပါ တယ္..။ မ မ သက္ရဲ ့ဘ ေလာက္စ္အင္း ခ်ီပါး ပါး ေအာက္က အ ခုအ ခံမ ၀တ္ထား လိူ့သိ သာ ေန တဲ ့တင္း မာေကာ ့ေထာင္ေန တဲ ့နို့ႏွစ္လံုး ဟာ မ ၾကာ မ ၾကာ က် ေနာ့္ေက်ာ နဲ ့လက္ေမာင္း ကိုထိထိေန တာ က်ေနာ့္ေသြး သား ေတြ ကိုဆူ ၾကြ လာ ေစ ပါ ေတာ ့တယ္…။ မ မ သက္ႏွိပ္ေပး တာ ဇိမ္က် လြန္း လွ ၿပီး က် ေနာ္လဲ အိပ္ေပ်ာ္သြား ပါ ေတာ ့တယ္….။ ဖ်တ္က နဲ နိုး လာ ေတာ ့မ်က္နွာ က်က္က မီး က ေမွာင္ေန တာ ေတြ ့ရ ၿပီး…. က် ေနာ့္ေဘး မွာ မ မ သက္လဲ ကပ္ကပ္ေလး အိပ္ေပ်ာ္ေန တာ ေတြ ့လိုက္ရ ပါ တယ္..။ အို… မ မ သက္ရဲ ့ ဘ ေလာက္စ္အင္း ခ်ီရဲ ့ေရွ ့ က နွိပ္ၾကယ္သီး ေလး တ ခုကပြင့္ေန တယ္….မ မ သက္ရဲ နို့ၿဖူၿဖူတ လံုး ရဲ ့နို့သီး ထိပ္ဖူး ေလး ကိုပြင့္ေန တဲ ့ဘ ေလာက္စ္ၾကား မွာ ေတြ ့လိုက္ရ တာ က် ေနာ့္ရင္ေတြ ပူေလာင္ဘ ေလာင္ဆူလာ တယ္..။က် ေနာ္ရဲ ့ဖြား ဖက္ေတာ္လီး တန္က ေထာင္း က နဲ ေထာင္ ထ သြား တယ္..။ဟင္… မ မ ထ မိန္က လဲ ေၿပ လို့….၀မ္း ၿပင္သား ေဖြး ေဖြး ေလး ေပၚ ေန တယ္။ မ မ သက္တ ရွဳး ရွဳး နဲ ့အိပ္ေပ်ာ္ေန တယ္..။က် ေနာ္လဲ မ မ သက္နဲ ့ေသး ေပါက္တံုး က ၿမင္ဖူး တဲ ့မ မ သက္ရဲ ့ေစာက္ဖုတ္ကို ၿမင္ေယာင္မိသြား ၿပီး လီး က ပို ၿပီး မာ ေက်ာ လာ သ လိုဘဲ..။ ကာ မ စိတ္ရိုင္း ေၾကာင့္က် ေနာ္မ မ သက္နား ကိုပိုတိုး ကပ္အိပ္လိုက္ၿပီး မ မ သက္ရဲ ့ရင္ခြင္ထဲ ကို ေခါင္း တိုး ၀င္လိုက္တယ္..။ မ မ သက္နိုး လာ မ လား ေစာင့္ၾကည့္ေတာ ့အိပ္ေမာ က် ဆဲ ဘဲ..။ဒါ နဲ ့အိပ္မက္ေယာင္သ လိုလိုနဲ ့မ မ ရဲ ့နို့ေတြ ကိုမ်က္ နွာ နဲ ့ထိနမ္း လိုက္တယ္.. ပ ထ မ..ႏွေခါင္း ဖ်ား နဲ ့ေပါ ့…။ဖြ ဖြ ေလး နမ္း တာ..။.မ မ သက္မ နိုး ဘူး ဆိုတာ သိေတာ ့နမ္း ရွဳ ေန တာ ကိုတ ဆင့္တိုး ၿပီး နို့ သီး ဖုေလး ကိုနွဳတ္ခမ္း နဲ ့စို့လိုက္တယ္..။က် ေနာ့္လက္က လဲ မ မ သက္ရဲ ့ထ မိန္ေၿပ ေန တဲ ့အ ၀တ္မဲ ့၀မ္း ၿပင္သား ရွပ္ရွပ္ေလး ကိုကိုင္ လိုက္ တယ္..။
ဖြ ဖြ ေလး ကိုင္တာ…..မ မ သက္နိုး ပံုမ ေပၚ တာ မို့လက္က တ ေၿဖး ေၿဖး ေအာက္ဆင္း သြး ၿပီး အ ေမွြး နုနုေလး
3 of 9
ေတြ ကိုဆမ္း မိလာ တယ္..။ “အင္း…ဟင္း….“ မ မ ညည္း သံထြကိလာ တယ္..။က် ေနာ္လဲ ၿငိမ္ေန ၿပန္ၿပီး…မ မ ဆီက ဘာ မွမ ၾကား မွဆက္ၿပီး….နို့ထိပ္ သီး ေလး ကိုစို့ၿပန္တယ္..။ လက္က လဲ… ဆီး ခံုေဖါင္း ေဖါင္း ၾကီး ကိုစမ္း မိၿပီ..။ အ သာ ပြတ္ေန မိၿပီး အ ကြဲ ေၾကာင္း ေလး ကိုပါ စမ္း မိၿပန္တယ္..။နူး ညံ့ တဲ ့မ မ သက္ရဲ ့အ ကြဲ ေၾကာင္း ေလး က စိုထိုင္း ထိုင္း ေလး..“အင္း…ဟင္…“မ မ ဆီက အ သံထြကိလာ တယ္..။ မ မ ေၿခ တ ဖက္ကက် ေနာ့္ေပါင္ကိုလာ ခြ လိုက္တယ္….ထ မိန္က ကိုေၿပ သြား ၿပီး ဖင္သား ေဖြး ေဖြး ေတြ ပါ ေပၚ ကုန္တယ္.။က် ေနာ္လဲ မ ေန နိုင္ေတာ့ဘူး..။ကိုင္ေတာ ့တာ ဘဲ…။မမ ဖင္ေတြ ကို
ပြတ္နယ္ မိတယ္..။ နို့ေတြ ကိုလဲ စို့မိတယ္..။မ မ က အိပ္ေပ်ာ္ေန ဆဲ….ေစာက္ဖုတ္ကိုကိုင္တဲ ့လက္ကေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္း သား ေတြ ကိုစမ္း ေန ရာ က အ ရမ္း စို လာ တာ သ တိထား မိလာ ၿပီး….အ ကြဲ ေၾကာင္း ထဲ လက္ေခ်ာင္း ေလး တ ေခ်ာင္း ထဲ ့မိရ ၿပီ..။
“ အင္း….ဟင္း ဟင္း…….“ မ မ ညည္း တယ္..။မမ ၇ဲ ့နို့သီး ေခါင္း ေလး က က် ေနာ့္ရဲ ့ပါး စပ္ထဲ မွာ….မမ ေစာက္ဖုတ္ကိုေကာင္း ေကာင္း က လိေန မိရ တယ္..။မမ ရဲ ့ဖင္ကိုလဲ ပြတ္နယ္….ကိုင္တြယ္မိတယ္..။မ မ ရဲ ့ဖင္ႏွစ္လံုး ကိုတ လံုး ခ်င္း နယ္ဆုတ္ေန ၿပီး ဖင္ႏွစ္လံုး ၾကား ကို လဲ စံုခ်ီဆန္ခ်ီလက္ ညွိဳး နဲ ့ပြတ္ၿပီး စ အို၀ ေလး ကိုပါ က လီေပ လိုက္ပါ တယ္..။ “ဟင္း….အင္……အင္း…အို…..ကိုတိုး..“.မ မ တိုး တိုး ေလး ညည္း တယ္..။က် ေနာ့္ကိုယ္ေတြ ကိုလိုက္စမ္း ၾကည့္ေန တယ္..။
မ မ နိုး လာ ၿပီ..။ မ မ နိုး ေန ၿပီ..။
စိတ္မ်ား ဆိုး မ လား….မ မ က ကိုင္ေန တဲ ့က် ေနာ့္လက္ေတြ ကိုမ ဖယ္ပစ္….ဟင္….မ မ ၿပံုး ေန ပါ လား…ဘာ ေတြ လုပ္ေန တာ လဲ….ကြယ္….တို း တိုး ေလး ေၿပာ တယ္..။ ဟင္း မ မ ရယ္…..ခ်စ္တယ္…က် ေနာ္ေၿပာ ရင္း မ မ ကိုဆက္ကိုင္ေန တယ္..။မ မ.. မ ၿငင္း တာ မို့က် ေနာ္လဲ ပိုအ တင့္ရဲ သြား ရ ၿပီး….မ မ ဘ ေလာက္စ္ၾကယ္သီး ေတြ ကိုအား လံုး ဖြင့္ၿဖဳတ္လိုက္တယ္…။ နွိပ္ၾကယ္သီး ေတြ …တ ေထာက္ေထာက္နဲ ့အား လံုး ၿပဳတ္သြား ၿပီး မ မ နို့တင္း တင္း ေကာ ့ေကာ ့ ၂ လံုး အ ကာ အ ကြယ္မ ရွိေတာ ့..။ …..အို……..
နို့ တ လံုး ကိုစို့ေပး လိုက္တယ္..။မ မ ပါးစပ္ေလး ဟ သြား တယ္…။အ…..အာ…..အင္…….တိုး…တိုး…..ကဲ လိုက္တာ ကြယ္……….။မ မ ေစာက္ဖုတ္ထဲ လက္ေခ်ာင္း က ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္နဲ ့….ဒီတံုး မွာ မ မ သက္လက္က ေလး က က် ေနာ့္လီး တန္ဆီကိုေရာက္လာ တယ္.။ “လီး တန္ရဲ ့ထိပ္ဒစ္ကိုလက္ေခ်ာင္း ေလးေတြ နဲ ့မ ရဲ တ ရဲ ပြတ္သပ္လာ တယ္…။
“တိုး…….“.ဟင္ …မ မ.“……
“.ခ်စ္လား ဟင္…“.
.“ခ်စ္တယ္…မ.မ.ရယ္…..အ ရမ္း…..ခ်စ္တာ…“
လီး ကိုဖြ ဖြ ေလး ဆုတ္ကိုင္လာ တယ္…။ “ မာ ေတာင္ေန တာ ဘဲ ကြယ္…..ဟင္း…..“မ မ သက္လီး ကိုအ ထူး အ ဆန္း တ ခုလို ကိုင္ၾကည့္ပါ တယ္…။ “ မ မ ….ေလ…သူ့ဟာ ကိုကိုင္ခ်င္ေန တာ ၾကာပါ ၿပီကြယ္…ဟင္း ၾကီး လိုက္တဲ ့ဟာ ၾကီး ကြယ္……….က် ေနာ္လဲ မ မ ရဲ ့တင္း မာ ေကာ ့ေထာင္ေန တဲ့အ ပ်ိုဳ စင္နို့ႏွစ္လံုး ကိုတ ဖက္ၿပီး တ ဖက္စို့…လွ်ာ နဲ ့လ်က္…လက္က လဲ ေစာက္ဖုတ္ကိုက လိ….မ မ လဲ တ ဟင္း ဟင္း နဲ ့က် ေနာ့္ လီး ကိုဆုတ္ကိုင္ဖ်စ္ညွစ္တယ္..။က် ေနာ့္ရဲ ့ေဂြး စိေတြ ကိုလဲ ပြတ္သပ္ေန တယ္..။ ႏွာ စာ အုပ္ထဲ က လိုစမ္း ခ်င္တာ နဲ ့မ မ ေၿပ ေန တဲ ့ထ မိန္ကို ခ်ြတ္ လိုက္ၿပီး မ မ ေပါင္ၾကား ထဲ ေခါင္း စိုက္၀င္လိုက္ပါ တယ္..။
“ မ မ သက္ …..နမ္း ခ်င္တယ္…ၾကိုက္တယ္….ခ်စ္တယ္ဗ်ာ..“.။
“ ဟင့္…..ဘာ…ဘာ… လုပ္ ..မွာ လဲ …..ကိုတိုး……အို……မမ ဟာ ကိုယက္မ လို့လား…….“ က်ေနာ္က ဘာ မွ ၿပန္မ ေၿဖ..။မ မ ရဲ ့ေစာက္ဖုတ္အံု ၾကီး တ ခုလံုး ကိုနမ္း ေန မိၿပီး …ေစာက္ေရ ေတြ စိုေန တဲ ့ ..အ ကြဲ ေၾကာင္း ပန္း နဳ ေရာင္ေလး ကိုလ်ာ နဲ ့စ ၿပီး ယက္ၿပီ….။
မ မ သက္မ်က္စိေတြ ေမွး စင္း သြား တယ္..။ႏွဳတ္ခမ္း လွလွေလး ဖ်တ္က နဲ ပြင့္လာ တယ္……။
“အိုကြယ္…ကိုတိုး ရယ္………“
က် ေနာ့္လ်ာ က မ မ သက္ရဲ ့ေစာက္ဖုတ္နဳတ္ခမ္း နွစ္လွြာ ၾကား တိုး ၀င္ၿပီး အ ထက္ေအာက္စံုခ်ီဆန္ခ်ီ …လ်က္ေပး ေန တယ္….။လက္ႏွစ္ဖက္က မမ သက္နို့ႏွစ္လံုး ကိုတင္း တင္း ေလး နယ္ေပး ေန မိတယ္..။
“ အို……အင္….အင္….အား…အာ…“
.မ မ ဟာ ေခြး ငယ္ေလး တ ေကာင္ညည္း တဲ ့အ သံလို..ညည္း ေန ၿပီး က်ေနာ္ရဲ ့ေခါင္း ကိုသူ့လက္ေတြ နဲ ့ကိုဆုတ္ထား ပါ ေတာ ့တယ္…..။
အ ကို၀မ္း ကြဲ ေမာင္ေမာင္စိုး သင္ၾကား ေပး တာ ေတြ နဲ ့လိုး ဖူး တဲ ့မ ခ်ိဳ ၿပ သ ေပး တာ ေတြ… ၿပန္ၿမင္ေယာင္ၾကား ေယာင္ ၿပီး လက္ေတြ ့အ သံုး ခ် ေန မိၿပီ…။ မ မ သက္က တိုး တိုး ေလး…“ကိုတိုး…ငယ္ငယ္ေလး နဲ ့သိပ္တတ္ေန တာ ဘဲ ကြယ္….“လို့ေၿပာ ပါ တယ္…။ က် ေနာ္က စ ကား နဲ ့ဘာ မွမ တံု့ၿပန္ပါ ဘူး..။ မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္ကိုေကာင္း ေကာင္း လ်က္ေပး ေန တာ..မ မ သက္မွာ ကာ မ အ ရ သာ ေၾကာင့့္က်ေနာ့္လ်ာ ယက္လိုက္တိုင္း သူ့ဖင္ကိုေကာ ့ေကာ ့ၿပီး ႏုတ္ခမ္း ေလး ဟ ၿပီး..အင္း အင္း ..ဟင္း ဟင္း နဲ ့ေကာင္း ေန ပံုပါ..။ မ မ သက္ေစာက္စိကိုဖြဖြ ေလး နမ္း ေပး ေန ပါ တယ္..မ မ သက္လဲ မ ၾကာ ခင္မွာ ဘဲ…“အား အား…..အို…အို…တိုး…တိုး…..ေကာင္း……………………….. ေကာင္း…ေကာင္း…….အီး အီး…….“.ဆို ၿပီး..တ ကိုယ္လံုး တံုခါ တြန့္သြား ၿပီး……ကာ မ အ ထြတ္အ ထိပ္ကိုေရာက္( ၿပီး) သြား ပါ ေတာ ့တယ္..။
က် ေနာ္ရဲ ့ကာမ စိတ္ဟာ လဲ အ ၿပင္း ထန္ဆံုး အ ခ်ိန္ေရာက္ေန တာ ေၾကာင္… မ မ သက္ရဲ ့အ ၀တ္မဲ ့အ လွအ ပ ေတြ ကိုအ နီး ကပ္ၾကည္ ့ၿပီး.. လီး ကို တ အား….ကြင္း တိုက္လိုက္တာ နဲ ့သုတ္ေရ ေတြ မ မ သက္ဘိုက္ေပၚ ကိုပန္း ထြက္ကုန္ၿပီး အ လြန္ေကာင္း တဲ ့ကာ မ အ ရ သာ ကိုရ ရွိ လိုက္ပါ တယ္….။
မ မ သက္လဲ အ ခ်ိန္အ တန္ၾကာ ၿငိမ္ေန ရာ က ထ မိန္ကိုေကာက္၀တ္လိုက္ၿပီး ေၿခ ရင္း က ေစာင္ပါး ေလး ကိုဆြဲ ယူၿခံဳ ပါ တယ္..။
က် ေနာ္လဲ မ မ သက္န ေဘး ၀င္လွဲ အိပ္ ..သူ့ေစာင္ထဲ ၀င္လိုက္တယ္…။မ မ သက္ကိုဖက္ထား လိုက္တယ္..။
” မ မ…“
4 of 9
“ဟင္…“
“ေကာင္း လား…“
“ဘာ ကိုေမး တာ လဲ…..“
“က်ေနာ္နမ္း တာ ေကာင္း လား လို့…“
မ မ သက္က ေခါင္း ေလး ၿငိမ့္ၿပ ပါ တယ္…။ ၿပီး ေတာ ့..“ကိုတိုး..လယ္လိုက္တာ..ဒါ ေတြ ဘယ္လိုတတ္ေန တာ လဲ….“ လို့တိုး တိုး ေလ သံေလး နဲ ့ေၿပာ ပါ တယ္..။က် ေနာ္လဲ ၿပန္မ ေၿဖ ပါ ဘူး..။မ မ ရဲ ့ခါး ေလး ကိုဖက္ထား ၿပီး မ မ လည္တိုင္ေဖြးေဖြး ကိုနမ္း ေန လိုက္ပါ တယ္…။“ကိုတိုး…..လူၾကီး ေတြ သိ ရင္မိုး မီး ေလာင္မွာ….မ မ သက္အိမ္ေပၚ က ေခါင္း နဲ ့ဆင္း ရ လိမ့္မယ္…“ “ဘယ္လိုမွမ သိနိုင္ပါ ဘူး..မ မ ရယ္….“ “ လူေရွ့ ဆိုမ မ နဲ ့ပံုမွန္ဘဲ ဆက္ ဆံေနာ္…“ “အင္း ပါ…“ က် ေနာ္လဲ မ မ သက္ရဲ ့စ ကား မ်ား ေန တဲ ့နွဳတ္ခမ္း ေလး ကိုအ နမ္း နဲ ့ပိတ္လိုက္တယ္…။
လူပ်ိဳ လက္၀က္ၿမီး…ဆိုသ လိုလူပ်ိဳ ေပါက္ေလး က်ေနာ္ရဲ ့လက္ေတြ က မ မ သက္ရဲ ့ေပါင္တန္ရွည္၂ ေခ်ာင္း ကိုပြတ္သပ္ေန ပါ ၿပီ…မ မ သက္ရဲ ့ႏွဳတ္ခမ္း ေတြ ကိုစုတ္နမ္းေန ရင္း က်ေနာ့္လ်ာ က မ မ သက္လ်ာ ေလး ကိုက လိေန ပါ တယ္..။မ မ သက္လက္ေတြ က လဲ ကိုယ္လံုး တီး ၿဖစ္ ေန တဲ ့က်ေနာ့္ကိုယ္ေန ရာ အ နွ့ံ့ကိုပြတ္သပ္ေပး ေန ရင္း က်ေနာ့္ကိုတံု့ၿပန္နမ္း စုတ္ပါ တယ္..။
က်ေနာ့္လီး က အ စြမ္း ကုန္ ၿပန္ေတာင္မတ္ေန ၿပီၿဖစ္တယ္…။က် ေနာ္ရဲ ့လက္ေခ်ာင္းေတြ က မမ သက္ရ ဲ ့ေစာက္ဖုတ္ကိုကိုင္တဲ ့အ ခါ ေစာက္ေရ ေတြ စိုေနတာ ကိုသိလိုက္ရ တာ မို့မ မ သက္လဲ ရာ ဂ စိတ္ေတြ ထ ၾကြ ေန ၿပီဆိုတာ ေသ ခ်ာ ပါ တယ္..။ ဒါ ေၾကာင့္..က် ေနာ္လဲ မ မ သက္ ကို..“မ မ …က်ေနာ့္ကိုနမ္း ေပး မ လား ဟင္…“ လို့ေမး လိုက္ပါ တယ္.။ “ခုမ မ သက္…ကိုတိုး ကိုနမ္း……ၿပန္နမ္း ေန တာ ဘဲ မ ဟုတ္ဘူး လား..။““ဟင့္ အင္း…ဒီလိုနမ္း တာ မ ဟုတ္ဘူး….က် ေနာ့္လီး ၾကီး ကိုနမ္း ဖို့ေၿပာ တာ…မ မ နမ္း ေပး မယ္မ ဟုတ္လား ဟင္…“ “အို….ကိုတိုး က လဲ ကြယ္…မ မ သက္တ ခါ မွနမ္း ဘူး တာ မ ဟုတ္ဘူး.“
“က် ေနာ္သင္ေပး မယ္…မ မ သက္….“က်ေနာ္က မ မ လက္ညွိဳး ေလး ကိုဆြဲ ယူၿပီး ပါး စပ္နဲ ့ငံုစုတ္ၿပ လိုက္တယ္…..လ်ာ နဲ ့လဲ က လိၿပ လိုက္ပါ တယ္…။“မမ…အဲ လိုက်ေနာ့္လီး ကိုငံု ၿပီး စုတ္ေပး ေနာ္….“ မ မ သက္ကေခါင္း ၿငွိမ့္ၿပ ပါ တယ္..။က်ေနာ္လဲ စိတ္ထဲ မွာ ထိတ္က နဲ ၀မ္း သာ သြား ရ တယ္..မ မ က် ေနာ့္လီး ကိုစုတ္ေတာ ့မယ္ေလ…။က် ေနာ္လဲ မ မ ႏွဳတ္ခမ္း လွလွေလး ဆီလီး ၾကီး ကိုကပ္ေပး လိုက္တယ္…။မ မ လဲငံု ၿပီး စ စုတ္ပါ
ၿပီ…မ မ သက္က လီး တန္ၾကီး ကိုေရ ခဲ ေခ်ာင္း စုတ္သ လိုတ ၿပြတ္ ၿပြတ္စုတ္ေပး ေန တယ္..။ က်ေနာ္က သူ့လက္ေခ်ာင္း ေလး ကိုဆြဲ ယူၿပီး က် ေနာ့္ပါး စပ္ထဲ ထဲ ့..ေရွ့တိုး ေနာက္ငင္လုပ္ၿပ ရ ၿပန္တယ္..။မ မ သက္လဲၿပ ေပး တဲ ့အ တိုင္း အား ရ ပါး ရ စုတ္ေပး ေန ပါ တယ္..။ “ အား…အင္း…ေကာင္း လိုက္တာ……အင္….မ မ ..ရယ္……“
မ မ သက္လဲ မွိဳ ပြင့္ၾကီး လိူကား ေန တဲ ့ဒစ္ၾကီး ကို လ်ာ ေလး နဲ ့လ်က္ ေပး လိုက္…တြဲ ေလာင္း က် ေန တဲ ့က်ေနာ့္ရဲ ့ေဂြး စိနွစ္လံုး ကိုလ်က္ေပး လိုက္..လုပ္ေပး ပါ တယ္…။ၿပီး ေတာ ့လီး တန္တ ဆံုး ငံုထား လိုက္ၿပီး လ်ာ ေလး နဲ ့လီး ၾကီး က ိုပြတ္လွိမ့္ေပး တာ က် ေနာ္လဲ အ ရ သာ ရွိလြန္း လို့တ ဟင္း ဟင္း ညည္း ၿငဴ ေန ရ ပါ တယ္..။ က် ေနာ္လဲ မ မ သက္စုတ္ေပး ေန တံုး မ မ သက္ရဲ ့နို့တင္း တင္း လွလွေလး နွစ္လံုး ကိုညင္ညင္သာ သာ ေလး ပြတ္သပ္အ ရ သာ ခံေန မိပါ တယ္..။ မ မ သက္ရဲ ့အ စုတ္ေကာင္း လြန္း လို့က် ေနာိလဲ “ၿပီး“ ကာ နီး ၿဖစ္လာ ရ တာ မို့မ မ သက္နွဳတ္ခမ္း ထဲ က က် ေနာ့္လီး ၾကီး ကိုထုတ္လိုက္ပါ တယ္.။
“ ေကာင္း လား ဟင္…ကိုတိုး..“
“သိပ္ေကာင္း တာ ဘဲ..မ မ “
က် ေနာ္လဲ မ မ သက္ေပါင္တန္ေတြ ၾကား က အ ေမွြး ေရး ေ၇း နဲ ့ေစာက္ဖုတ္ၾကီး ကို ငံု့ၿပီး နမ္း လိုက္ပါ တယ္…။ “အို“….မမ သက္ေစာက္ဖုတ္မွာ အ ေရ ေတြ စိုေန တာ ေတြ ့ရ တယ္..။ အ ကြဲ ေၾကာင္း ၾကီး တ ေလ်ာက္ကိုလ်ာ နဲ ့အ ေပၚ က ေအာက္ဖြ ဖြ ေလး ယက္လိုက္တယ္..။အင္….မ မ သက္တြန့္သြား တယ္..။ဖ်တ္က နဲ…အ ရ သာ ဖူး ေစာက္စိေလး ကိုဖမ္း ငံု ၿပီး လ်ာ ဖ်ား ေလး နဲ ့လ်က္ေပး လိုက္…အ သာ ေလး စုတ္ေပး လိုက္..လုပ္ေပး ေတာ ့..မ မ သက္ လူး ခါ ေန တယ္…။
မ မ သက္ရဲ ့ေစာက္ဖုတ္ကိုစံုခ်ီဆန္ခ်ီလ်ာ နဲ ့ယက္ေပး ေန ရာ က ေစာက္ဖုတ္နွဳတ္ခမ္း သား ေတြ ကိုလက္မ နဲ ့လက္ညွိဳး သံုး ၿပီး ၿဖဲ…အ ထဲ ကိုလ်ာထိုး ထဲ ့ၿပီး ေမွြ ေပး တယ္..။“ အာ…အင္….ဟင့္…ဟင့္…….အင့္…..“မ မ သက္က် ေနာ့္ဆံပင္ေတြ ကိုတ အား ဆြဲ ဆုတ္ကိုင္ၿပီး… ဖင္ေတြ ကို…ေကာ ့ေကာ ့ေပး ေန ၿပီ…။မ မ ရဲ ့ဖင္၂ လံုး ကိုဆုတ္ကိုင္ၿပီး..ေစာက္ဖုတ္ကိုအ ရမ္း ယက္ေန မိပါ တယ္..။ မ မ သက္အ ရမ္း ေကာင္း ေန ၿ႔ပီ…….“ကို…ကိုတိုး……. မ မ .. မမ….အ ေန ရ ခက္ ..ေန ၿပီ……ကြယ္… မ မ လိုခ်င္ေန ၿပီ…..“မ မ သက္ အ သံတံုတံုေလး နဲ ့ေၿပာ တယ္..။“ မ မ အ ရမ္း ယား ေန လား ဟင္…“ မ မ သက္က မ ေၿဖ….“ေၿဖ ေလ..မ မ ယား ေန လား….““အင္း အင္း…“ပါး စပ္က ေၿဖ..““အင္း ပါ…ယား လွ ၿပီ…..ေပး ပါ ေတာ ့….“ “ဘာ ကိုေပး ရ မွာ လဲ….“
“အိုကြယ္…“
“ေၿပာ…ဘာ ေပး ရ မွာ လဲ…“
“အို….ခက္ေတာ ့တာ ဘဲ…လီး……လီး ၾကီး….မင္း လီး ၾကီး က္ု ..ေပး ပါ ေတာ ့…“
က် ေနာ္လဲ မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္နတ္ခမ္း သား တ ေလ်ာက္ကိုဒစ္ဖ်ား နဲ ့အ ေပၚ ေအာက္ဆြဲ ပြတ္တယ္..မ မ သက္တ ဟင္း ဟင္း နဲ ့လူး ေန တယ္…။ “ထဲ.့…ထဲ ့….ပါ ေတာ ့..“မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္က အ ေရ ေတြ ရြွဲ ေန တာ အ ရမ္း ပါ..ဒါ ေၾကာင့္က် ေနာ္လဲ လီး ကိုမ မ ေစာက္ဖုတ္နွုတ္ခမ္း လွြာ ၾကား ကိုအ သာထုိး လိုက္ပါ တယ္..။တင္း တင္း က်ပ္က်ပိေလး ဒစ္လံုး ၾကီးတိုး ၀င္သြားတယ္..က် ေနာ္လဲေရွ့တိုး ေနာက္ငင္ေၿဖး ေၿဖး ခ်င္း ဒစ္ကိုအ သြင္း အ ထုတ္ ..လုပ္ေပး တာ.. မ မ သက္လဲ တ အင္း အင္း နဲ ့ပါး စပ္ေလး ဖြင့္ဟ ၿပီး..ဖီလင္ေတြ တက္ေန ပါ တယ္..။ “ နာ…နာ တယ္..ေၿဖး ေၿဖး…..အို….“…က် ေနာ္လဲတ ထစ္ခ်င္း…ေၿဖး ေၿဖး ေလး ထိုး ထဲ ့လိူး ပါ တယ္…။ေတာ္ေတာ္ေလး အိုေက လာ မွေၿဖး ေၿဖး ေလး ေခ်ာ ့ၿပီး ထိုး သြင္း ၿပီး လိူး ၾကည္ ့တယ္..။ ေတာ္ေတာ္ေလး လိုး ၿပီး….“မ မ နာ ေသး လား…“ “ရ တယ္…လုပ္..လုပ္..“မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္က တင္း က်ပ္ၿပီး …သိပ္ေကာင္း တာ မို့တ ေၿဖး ေၿဖး နဲ ့လိုး ခ်က္က ၿမန္လာ တယ္…။
“ မ မ … အိုေက လား ဟင္…“
5 of 9
“အင္း…..အင္း….“
“ ေကာင္း လား…“
“ေကာင္း တယ္…သိပ္ေကာင္း….“
ပါး စပ္က ေမး ေန တံုး က် ေနာ္လီး က လဲမွန္မွန္ေလး လိုး ေန တယ္ ..။ တ ခ်က္ လိုး လိုက္တိုင္း တင္း က နဲ အ ရ သာ က ေကာင္း လွတယ္..။ စီး စီး ပိုင္ပိုင္ လိုး ရ တာ အ ရမ္း ေကာင္း လြန္း ေန တာ မို့မ မ သက္နို့နွစ္လံုး ကိုဆုတိကိုင္ၿပီး ဖင္ေကာ ့ၿပီး ေဆာင့္ေဆာင့္လိုး ေပး လိုက္ပါ တယ္..။ အင္. အင္…..ေကာင္း…ေကာင္း……..ေကာင္း တယ္….ကိုတိုး ရယ္……မမ သက္..ဖင္ကိုေကာ ့ေကာ ့ေပး တယ္..။ မ မ သက္..မ ရွက္ေတာ ့…။“ေဆာင့္ေဆာင္
့….ေဆာင့္ေပး ေဆာင့္ေပး….လို့ေတာင္း ဆိုပါ တယ္..။ က် ေနာ္မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္ကိုအ ရမ္း သ ေဘာ က် သြား တာ ဘဲ…။ဒါ ေၾကာင့္တ အား ဘဲ ေဆာင့္ေဆာင့္လိုး ပါ ေတာ ့တယ္….။ မ မ သက္ေၿခ ေထာက္ကိုပ ခံုး ေပၚ တင္..ဖင္ေတြ ကိုဆြ ဲ ကိုင္ၿပီး..ေကာ ့ေကာ ့လိုး ေပး လိုက္ပါ တယ္…။.မ မ သက္ က က် ေနာ့္ေက်ာ ကိုတ အား ဖက္ထား ၿပီး အ ခ်က္၃၀ ေလာက္ေဆာင့္အ ၿပီး….တ အီး အီး ညည္း ရင္း “ၿပီး ၿခင္း“ ကိုေရာက္ရွိသြား ပါ ေတာ ့တယ္..။က် ေနာ္လဲ ဆက္တိုက္္ထပ္လိုး ေဆာင့္တာ မ ၾကာခင္မွာ ဘဲ မ မ သက္ေစာက္ဖုတ္ထဲ သုတ္ေရ ေတြ ပန္း ထုတ္ၿပီး.. ၿပီး သြား ရ ပါ တယ္…။
ေနာက္တ ေန ့…လူအ လစ္မ မ သက္ကိုစ တိုခန္း ေလး ထဲ ဆြဲ သြင္း ၿပီး..ခါး သိမ္ေလး က ေန ဆြဲ ဖက္….ႏွဳတ္ခမ္း စုစုေလး ကိုဖိကပ္စုတ္လိုက္တယ္..။ “ခ်စ္တယ္…မ မ ရယ္….“
“မ မ ေရာ ဘဲ…“
မ မ သက္က တံုတံုရီရီနဲ ့ၿပန္ေၿပာ ၿပီး က်ေနာ့္ကို ၿပန္ဖက္ထား တယ္..။ “ည က ေကာင္း လား ဟင္မ မ သက္…“မ မ ရဲ ့ဖင္၂ လံုး ကိုဆုတ္နယ္ရင္း ေမး ေတာ ့မ မ က ေခါင္း ၿငွိမ့္အ ေၿဖ ေပး ပါ တယ္..။က် ေနာ့္လီး က အ စြမ္း ကုန္ေတာင္မတ္ေန ၿပီ….။ မ မ သက္လက္ကိုဆြဲ ယူၿပီး လီး တန္ၾကီး ထဲ ့ေပး ၿပီး ကိုင္ခိုင္း တာ မ မ သက္လဲ ဖြ ဖြ ေလး ပြတ္သပ္ေပး ပါ တယ္…။ အဲ ဒီအ ခ်ိန္မွာ ရုတ္တ ရက္စ တိုခန္း ဖက္ကိုေလ်ွာက္လာ တဲ ့ေၿခ သံၾကား လိုက္ရ လို့မ မ သက္နဲ ့က် ေနာ္အ သာ ၿငိမ္ေန လိုက္ၾက တယ္..။
မ မ သက္ရဲ ့ညီမ ေမ ေအး လြင္ပါ..။ မ မ သက္ရဲ ့နာ မယ္ကိုေခၚ ရင္း လိုက္ရွာ ေန တာ မို့မ မ သက္လဲ “ ေနာက္မွ…ေနာ္“ လို့တိုးတိုး ေၿပာ ၿပီး ေၿပး ထြက္သြား ပါ ေတာ ့တယ္..။ က် ေနာ္ဘဲ တ ေယာက္ထဲ လီး ၾကီး ေတာင္မတ္ၿပီး က်န္ ေန ခဲ ့တာ ေပါ ့…။
တ ေန ့လံုး လူမ လစ္ေတာ ့တာ မို့မ မ သက္နဲ ့က် ေနာ္မ ေတြ ့ၿဖစ္ဘူး..။ ည ေန ေစာင္း ေရာက္ေတာ ့က် ေနာ္သူငယ္ခ်င္း အိမ္က ၿပန္လာ ေတာ ့မ မ သက္ကိုမ ေတြ ့ဘူး…..ေမ ေအး လြင္ကိုေမး ၾကည့္ေတာ ့မ မ သက္နဲ ့က် ေနာ့္အ ေမ …..ေမာ္လ ၿမိဳင္က မ မ သက္ရဲ ့အ ေမ..ေဆး ရံုတက္ရ လို့အ ေရး တ ၾကီး လိုက္သြား တယ္လို့သိရ တယ္..။ ေမ ေအး လြင္က ေတာ ့ေက်ာင္း မ ပ်က္ခ်င္လို့…သူတို့အ ေမ က လဲ သိပ္စိတ္ပူစ ရာ မ လိုလို့ လိုက္မ သြား ဘူး လို့ေၿပာ တယ္..။
ည ဖက္ေရာက္ေတာ ့မ မ သက္နဲ ့ၿဖစ္ပ်က္ခဲ ့တာ ေတြ ၿမင္ေယာင္သ တိရ ၿပီး လီး ၾကီး တ အား ေတာင္ၿပီး အိပ္လို့မ ရ ဘူး..။
သံုး ရက္ၾကာ ေတာ ့က် ေနာ့္အ ေမ ေမာ္လ ၿမိုင္က ၿပန္လာ တယ္..။ မ မ သက္ေတာ ့ၿပန္လိုက္မ လာ ေသး ဘူး..။က် ေနာ္စိတ္ညစ္သြား တယ္..။ ေန ့လည္ဖက္မွာ က် ေနာ္ေက်ာင္း က ၿပန္ေရာက္ေတာ ့အိမ္မွာ ဘယ္သူမွမ ရွိၾက..။ထ မင္း ခ်က္တဲ ့အ ေဒၚ ၾကီး က ေတာ ့ထံုး စံအ တိုင္း အ လုပ္လူပ္စ ရာ မ ရွိလို့သူ့အ ခန္း ေလး ထဲ မွာ အိပ္ေန မယ္ထင္တာ ဘဲ..။မီး ဖိုထဲ မွာ မ ေတြ ့ဘူး…။က် ေနာ္လဲ အ ေ၀း ထိန္း ခ လုပ္နဲ ့ေမာင္း ရ တဲ ့က စား စ ရာ ကား ေလး မွာ ဘက္ထ ရီကုန္ေန တာ အ သစ္လဲ တယ္..။အိမ္အ ေပၚ ထပ္မွာ ေပါ ့..။ “ အေပၚ ထပ္ကိုေရ မ တက္ဘူး..ေအာက္ဆင္း ခ်ိဳး ရ မယ္..“ ေမ ေအး လြင္အ သံကိုေက်ာ ဖက္က ၾကား လိုက္ရ တယ္..။အ မွတ္တ မဲ ့လွည့္ ၾကည့္လိုက္မိတယ္..။အား ပါး….သ တိမ ထား မိတာ ၾကာ ၿပီ….ေမ ေအး လြင္..ထ မိန္ရင္လ်ား နဲ ့သူ့အ ခန္း က ထြက္လာ တယ္..။ ထ မိန္က ေဟာင္း နြမ္း လြန္း တယ္..။ၿဖူ ၀င္း တဲ ့ေမ ေအး လြင္ရဲ ့နို့ေတြ က ရင္ လ်ား ထား တဲ ့ထ မိန္အ ေပၚ က လ်ံထြက္ေန ၿပီး ခါး ေသး ေသး ေအာက္က ၀ိုင္း ကား တဲ ့ဖင္ၾကီး ေတြ က လဲ လမ္း ေလွ်ာက္လိုက္တိုင္း ခါ ေန တယ္..။ “ေမာ္တာ ပ်က္ေန တာ..ကိူေမာင္ေမာင္စိုး ၿပင္တဲ ့လူသြား ေခၚ ေန တယ္..“ေမ ေအး လြင္က် ေနာ့္ ေဘး က ၿဖတ္ေလ်ွာက္သြား ရင္း ေၿပာ ပါ တယ္..။
ဒါ ေပ မဲ ့ေမ ေအး လြင္ၿပံဳး စိစိနဲ ့က် ေနာ့္ကိုစ တဲ ့အ ေန နဲ ့ဖ်တ္က နဲ ဆြဲ ဆိတ္လိုက္ပါ တယ္..။ က် ေနာ္လဲ က စားစ ရာ ကား ေလး ထဲ ဘက္ ထ ရီထဲ ့ေ န ခ်ိန္မို့ရုတ္တ ရက္ဘာ မွမ တံု့ၿပန္နိူင္ဘူး..။ေမ ေအး လြင္က တ ခစ္ခစ္ရီၿပီး ေလွခါး က ေန ဆင္း ေၿပး တယ္..။ဖင္ၾကီး ေတြ ကရမ္း ခါ ေန တာ ေတြ ့လိုက္ရ တယ္..။ “ သိၾက ေရာ ေပါ ့..“က် ေနာ္လဲ ေလွခါး က ေၿပး ဆင္း ၿပီး ေမ ေအး လြင္ေနာက္ကိုလိုက္တယ္..။ေမ ေအး လြင္က ရီၿပီး….ေအာက္ ထပ္က ေရ ခ်ိဳး ခန္း ေလး ထဲ ၀င္ေၿပး သြား ပါ တယ္..။ ဒီအ ခ်ိန္မွာ ဘဲ ေလွခါး ေအာက္ဆံုး နံရံမွာ ရွိေန တဲ ့တယ္လီဖံုး က ၿမည္လာ တာ ေၾကာင့္က် ေနာ္ လဲ ကိုင္လိုက္ရ တယ္..။ က် ေနာ့္အ ေမ ကိုေၿပာ ခ်င္တဲ ့ဖံုး ပါ..။မ ရွိေၾကာင္း ေၿပာ ၿပီး ဖံုး ၿပန္ခ် တင္ၿပီး မွေမ ေအး လြင္ဆီေၿပး လိုက္ေတာ ့ေရ ခ်ိဳး ခန္း ထဲ ၀င္သြား ၿပီး ေန ၿပီေလ..။ေရ ခ်ိဳး ခန္း တံခါး ကိုဆြဲ ဖြင့္လိုက္ပါ တယ္..။ ငါ ့ကိုဆိတ္သြား တဲ ့လူ…ေတြ ့ၾက ေ၇ာ ေပါ ့..“ ဟာ……တံခါး က ဂ်က္ထိုး ထား ပံုရ ေပ မဲ ့ဂ်က္က က ေရာ္က မယ္နဲ ့..က် ေနာ္ဆြဲ ဖြင့္လိုက္ေတာ ့ပြင့္ထြက္သြား တယ္…။
အို ….ကိုတိုး…….
ေမ ေအး လြင္….ကိုအ ၀တ္မ ပါ ဘဲ တံုး လံုး ၾကီး ေတြ ့လိုက္ရ ပါ တယ္…။ သူမ ထ မိန္နြမ္း ေလး က တန္း ေပၚ မွာ လွမ္း ထား ၿပီး ၿဖစ္ေန တယ္..။ၿဖူ၀င္း တဲ ့နို့ ၾကီး ေတြ ကတင္း မာ ၾကီး ေအာက္ကိုတြဲ မ က် ေသး..ေကာ ့ေကာ ့ၾကီး ေတြ ပါ….မ်က္ႏွာ ခ်င္း ဆိုင္မို့ေပါင္တန္ၿဖူၿဖူေတြ နဲ ့ဆီး ခံုမို့မို့ေဖါင္း ေဖါင္း ၾကီး ကိုလဲ တပ္မက္ဖြယ္ေတြ ့လိုက္ရ တယ္..။အ ေမွြး နုနုေလး ေတြ ခပ္ပါး ပါး ၇ွိေန တဲ ့ေမ ေအး လြင့္ေစာက္ပတ္ၾကီး ကိုမ်က္လံုး မ ခြါ နိုင္ေအာင္ဘဲ..။ ေမ ေအး လြင္က လက္၂ ဖက္နဲ ့နို့ေတြ ကိုကာ လိုက္တယ္..။ၿပီး မွေအာက္ဖက္ကိုသ တိရ သြား ၿပီး ေစာက္ပတ္ကိုလက္၀ါး တ ဖက္နဲ ့ကာ ၿပန္ တယ္..။ “ကိုတိုး…..ထြက္..ထြက္…သြား ပါ..“ထ မိန္ကိုသ တိရ သြား ၿပီး လွည့္ၿပီး ဆြဲ ယူတယ္..။ေက်ာ ခိုင္း လိုက္ေတာ ့ဖင္ကား ကား ၾကီး ေတြ ကိုလွည့္ၿပ လိုက္သ လို ၿဖစ္သြား တယ္..။ဖင္ၾကီး ႏွစ္လံုး က လံုး ထစ္ဖုထြက္ေန တယ္..။ က် ေနာိလဲ ေမ ေအး လြင္ထ မိန္ကိုေခါင္း ေပၚ က စြပ္ေန တံုး သူမ ရဲ ့ဖင္ တ လံုး ကိုဆြဲ ဆိတ္လိုက္ပါ တယ္..။ အို့…ဘာ လုပ္တာ လဲ..။ “ၿပန္ဆိတ္တာ ေလ…““အိုး..ကိုတိုး မ ေကာင္း ဘူး..“ေမ ေအး လြင္ထ မိန္ကိုရင္လ်ား ရင္း နွတ္ခမ္း ေလး စဴ ၿပီး ေၿပာ တယ္..။ ေမ ေအး…နင္သိပ္လွတာ ဘဲ…..ဟယ္..။
6 of 9
အ ရမ္း စြတ္၀င္လာ တာ ဘဲ…ဟြန္း….ရွက္လိုက္တာ…ကဲ..ပါ..ထြက္…ပါ ေတာ ့…သူမ်ား ေတြ ၿမင္ရင္ခက္ကုန္မယ္..“
အ တင္း တြန္း လွြတ္တာ နဲ ့က် ေနာ္လဲ ေရ ခ်ိဳး ခန္း ထဲ က အ ၿပင္ၿပန္ေရာက္သြား ပါ တယ္..။က် ေနာ့္လီး က ေတာ ့အ ၿဖစ္အ ပ်က္ေၾကာင့္..မတ္မတ္ၾကီး ေတာင္ေန ပါ တယ္..။
က် ေနာ္လဲ မ ေယာင္မ လည္နဲ ့ေမ ေအး လြင္ေရ ခ်ိဳး ခန္း က ၿပန္အ ထြကိကိုေစာင့္ေန မိတယ္..။ ေရ တ ဘြမ္း ဘြမ္း ခ်ိဳး သံၾကား ရ တယ္..။ေရ စည္ပိုင္း ထဲ က ခပ္ခ်ိဳး တာ ပါ..။ ေခ်ာက္က နဲ တံခါး ပြင့္သြား ၿပီး ေမ ေအး လြင္ထ မိန္ရင္လ်ား နဲ ့ထြက္လာ ၿပီ…။ထ မိန္က ေရ စိုေန တယ္..အင္း..သ တိ ထား မိလိုက္တယ္..ေမ ေအး လြင္…မ်က္နွာ သုတ္ပ ၀ါ ပါ ခဲ ့တာ ကိုမ ေတြ ့ဘူး ဘဲ…။ထ မိန္က စိုေန တာ မို့အ သား နဲ ့ကပ္ေန တာ ကိုယ္လံုး အ လွကို ထင္း ထင္း ၾကီး ေပၚ ေစ တာ ေပၚ ့..။
ဟ.ယ္…ကိုတိုး…ဘာ ၾကည့္ေန တာ လဲ…..
စူး စူး ၀ါး ၀ါး..ၾကည့္ေန တာ ေတြ ့သြား တာ ေၾကာင့္ေမ ေအး လြင္ရွက္သြား ပံုနဲ ့ရင္ဘတ္ကိုလက္နဲ ့ကာ လိုက္ၿပီး ေလွခါး ေပၚ ကိုေၿပး တက္ပါ တယ္..။ ဖင္ၾကီး ေတြ က တ ဆတ္ဆတ္တံုခါ ေန တာ က် ေနာ့္စိတ္ကိုဘ ေလာင္ဆူေစ တယ္….။အင္း..ေမ ေအး လြင္ကိုလိုး လိုက္ရ ရင္အီဆိမ့္ေန မွာ ဘဲ….။ ဒီေနာက္ပိုင္း…ေမ ေအး လြင္က် ေနာ့္ကိုေရွာင္ေန တယ္..။ေတာ္ေတာ္ရွက္သြား ပံုရ တယ္..။ က် ေနာ္လဲ ေတြ ့လိုက္ရ တဲ့ေမ ေအး ရဲ ့ကိုယ္လံုး တီး အ လွကိုမ်က္စိထဲ က မ ေဖ်ာက္နိုင္..။ထပ္ၿပီး ေတြ ့ခ်င္ေန တာ … ေတြ ့နိုင္ဖို့..အ ခြင့္အ ေရး ကိုရွာ ေန မိတယ္..။ဒီေန ့…လီး က လဲ တ အား ေတာင္…..လိုး ခ်င္တဲ ့စိတ္က တ ဖြါး ဖြါး ၿဖစ္ေန တယ္….ည ၇ွစ္နာ ရီေလာက္ရွိၿပီ..
မ ေအာင့္အီး နိုင္ေတာ ့တဲ ့စိတ္ေၾကာင့္..မ မ သက္နဲ ့ေမ ေအး လြင္တို့အိပ္ခန္း ဖက္ကိုထြက္ခဲ့တယ္..။အ ခန္း တံခါး ပိတ္မ ထား .။ မီး က ေတာ ့လင္း ေန တယ္..။ေမ ေအး လြင္မ ရွိပါ လား..။ ဘယ္သြား ပါ လိမ့္…။အိမ္သာ မ်ား သြား လား..။ အိမ္သာ ရွိရာ အိမ္အ ေနာက္ဖက္ဆီကိုေရာက္ေတာ ့ အိမ္သာ ထဲ က မီး လင္း ေန တာ ေတြ ့လိုက္ရ တယ္..။ေမ ေအး လြငိဘဲ ၿဖစ္မယ္…။
ေဘး က စ တိုခန္း ေလး ထဲ ၀င္လိုက္တယ္..။ မ မ သက္ကိုေခ်ာင္း ဘူး တဲ ့အ ေပါက္ေလး က ေန ေခ်ာင္း ၾကည့္လိုက္မိတယ္..။ဟုတ္ပါ တယ္..ေ မ ေအး လြင္အိမ္သာ ခြက္မွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီး စာ အုပ္ ခပ္ႏြမ္း ႏြမ္း ေလး ကိုဖြင့္ဖတ္ေန တယ္..။ ထ မိန္ကိုခါး အ ထိလွန္တင္ထား တာ ေၾကာင့္ ေမ ေအး လြင္ရဲ ့ေပါင္တန္ေဖြး ေဖြး နဲ ့အ ေမွြး ေရး ေရး နဲ ့ေစာက္ဖုတ္ၾကီး ကို ၿမင္ေန ရ ပါ တယ္..။ေစာက္ဖုတ္ၾကီး က ဖူးဖူး ၾကီး အ ကြဲ ေၾကာင္း နီညိုညို ၾကီး နဲ ့အ ေရ ေတြ စိုေန တယ္..။ဒီအ ခိုက္မွာ ဘဲ ေမ ေအး လြင္ရဲ ့လက္တ ဖက္က ေစာက္ဖုတ္ဆီကိုေရာက္လာ ၿပီး ေစာက္ပတ္ႏွဳတ္ခမ္း သား ေတြ ကို ပြတ္ေန ၿပီ….ေအာ္..က် ေနာ္သ ေဘာ ေပါက္သြား ၿပီ…
ေမ ေအး လြင္…နွာ စာ အုပ္ဖတ္ေန တာ ကိုး…..ေမ ေအး လြင္ႏွဳတ္ခမ္း ေလး ေတြ ဟ လာ ၿပီး တ ဟင္း ဟင္း….တိုး တိုး ေလး ညည္း ေန တယ္..။ ကာ မ စိတ္ေတြ ၾကြ ေန တာ ကိုေတြ ့လိုက္ရ တာ က် ေနာ္လီး လဲ အ ေၾကာ အ ၿပိဳင္း ၿပိဳင္း နဲ ့အ စြမ္း ကုန္ေတာင္မတ္ေနၿပီး ခုဘဲ ေၿပး ၀င္ၿပီး တက္လိုး ပစ္လိုက္ ခ်င္ေန ပါ တယ္..။ ေမ ေအး လြင္လက္ေခ်ာင္း ေလး ေတြ က ေစာက္ပတ္အ ကြဲ ထဲ ထိုး နွိဳက္က လိေန ပါ တယ္..။ စာ အုပ္တ အုပ္လံုး ဖတ္ၿပီး သြား ေတာ ့ မ်က္စိေလး ပိတ္ၿပီး ေစာက္ဖုတ္ထဲ လက္ေခ်ာင္း ေတြ ထိုး ဆြ က လိေန တယ္..။က်ေနာ္ လဲ လီး ကိုတ အား ကြင္း တိုက္ေန ရ တယ္..။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ၿပီး မွေမ ေအး လြင္ေစာက္ဖုတ္ကိုေရ ေဆး လိုက္ၿပီး ထ ရပ္လိုက္တယ္..။ထ မိန္ကို ၿပင္၀တ္ေန တယ္..။ က် ေနာ္လဲ စ တိုခန္း ထဲ က ထြက္လိုက္ၿပီး အ ေမွာင္ထဲ က လီး ၾကီး ေတာင္ၿပီး ေစာင့္ေန မိတယ္..။ေခ်ာက္….ေရ ခ်ိဳး ခန္း တံခါး ပြင့္ၿပီး ေမ ေအး လြင္ထြက္လာ တယ္..။ က် ေနာ္က “ေမ ေအး“ လို့ေခၚ လိုက္တာ သူလန့္ၿပီး တုန္သြား တယ္..။ “အ ေမ ့…“
သူ့လက္ထဲ က စာ အုပ္ကိုဆြဲ ယူလိုက္တယ္..။“ ဟယ္…..အို…..“
“ ဘာ စာ အုပ္လဲ…ၿပ စမ္း…“
“အို…ကိုတိုး….ေပး…ၿပန္ေပး….မ လုပ္နဲ ့…“
“ငါ ၾကည့္မယ္….ဘာ စာ အုပ္လဲ ဆိုတာ..“
က် ေနာ္က စာ အုပ္ကိုတီရွပ္လည္ပင္း ေပါက္က ေန အ ထဲ ထဲ ့လိုက္ၿပီး က် ေနာ့္အိပ္ခန္း ဆီကိုေၿပး သြား ပါ တယ္…။ေမ ေအး အ ေနာက္က ေၿပး လိုက္ လာ တယ္….။“ၿပန္ေပး…မ ၾကည့္နဲ ……“ က် ေနာ္က အ ၾကံသ မား ဘဲ..။
က် ေနာ့္ အိပ္ခန္း တံခါး ကိုအ ထဲ က ဂ်က္ထိုး ပိတ္လိုက္တယ္..။ေမ ေအး မ်က္ႏွုာ ေလး ရဲ နီေန တယ္..။ စာ အုပ္ကိုအ တင္း ၿပန္ယူခ်င္ေဇာ နဲ ့က် ေနာ့္ တီရွပ္ကိုဆြဲ လွန္တယ္..။ဒီမွာ ဘဲ က် ေနာ့္ပုဆိုး က ၿဖုတ္က နဲ က်ြတ္က် သြား တယ္..။အိုး….
အ ေၾကာ အ ၿပိဳင္း ၿပိဳင္း နဲ ့လီး ၾကီး က ဒစ္ကား ကား ၾကီး နဲ ့ဘြား က နဲ ေပၚ လာ တယ္..။ေမ ေအး မ်က္လံုး ေတြ လီး ၾကီး ကိုစိုက္ၾကည့္ေန ၿပီး…..အ ၾကီး ၾကီး ဘဲ..လို့အ သံထြက္သြား တယ္..။ “ ေမ ေအး..နင္ကိုင္ၾကည့္ပါ လား..“ က် ေနာ္လဲ ေမ ေအး လက္ကိုဆြဲ ၿပီး လီး ကိုထဲ ့ေပး လိုက္တယ္..။“အို…ဟင့္ အင္း….ဟင့္အင္း……စာ အုပ္ၿပန္ေပး ပါ…ဆို ၿပီး ၿငင္း ေပ မဲ ့က် ေနာ္က ေမ ေအး ခါး ေလး ကိုဆြဲ ဖက္ၿပီး နွဳတ္ခမ္း အိအိေလး ကိုစုတ္လိုက္တယ္..။ အင္ ့…..
က် ေနာ့္လက္က လဲ ေမ ေအး လက္ထဲ ကိုလီး ကိုထဲ ့ေပး တယ္..။ေမ ေအး က တြန္း ခြါ ဖို့ၾကိုး စားး ေပ မဲ ့က် ေနာ္က အ ခြင့္မ ေပး..။ေမ ေအး လည္ တိုင္ကိုလဲ နမ္း…ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုလဲ ဖ်စ္နယ္ပြတ္သပ္…ဒ လ ၾကမ္း တိုက္စစ္ဆင္ေန တယ္..။ ေမ ေအး လဲ တ အင္း အင္း နဲ ့လူး လြန့္ေန တယ္..။ ေမ ေအး က် ေနာ္ရဲ ့ကုတင္ေစာင္း မွာ ပက္လက္က် သြား ေတာ ့က် ေနာ္က အ ေပၚ ကဖိခြ လိုက္ၿပီး…ဘယ္လက္နဲ ့ေမ ေအး ဘ ေလာက္စ္ေလး ရဲ ့နွိပ္ၾကယ္သီး ေလး ေတြ ကိုတ ေထာက္ေထာက္နဲ ့ဆြဲ ၿဖဳတ္ပစ္လိုက္တာ ဘ ရာ စီယာ မ ပါ တာ ေၾကာင့္နို့၀င္း ၀င္း အိအိၾကီး ေတြ ဘြား က နဲ ေပၚ လာ တယ္..။ေမေအး
နွဳတ္ခမ္း ေတြ ၾကား ေ၇ာက္ေန တဲ ့က် ေနာ့္နွဳတ္ခမ္း ေတြ က နို့ၾကီး ေတြ ဆီေရာက္သြား တယ္..။နို့ၾကီး ေတြ ကိုနမ္း လိုက္နို့သီး ေခါင္း ေလး ကိုစို့ လိုက္…..လက္ေတြ က ၿမန္တယ္…ေမ ေအး ထ မိန္ေလး ကိုေအာက္ဆြဲ ခ်..ခ်ြတ္ပစ္လိုက္တယ္..။
အ စ မွာ ရုန္း ကန္ၿငင္း ေန တဲ ့ေမ ေအး တ ဟင့္ဟင့္နဲ ့မ ရံုး ေတာ ့..။ “၇ွက္တယ္ကိုတိုး..ရယ္..“ တဲ ့..
က် ေနာ့္လီး ၾကီး က ေမ ေအး ေပါင္တန္ေတြ ကိုပြတ္ေန တယ္..။ ေမ ေအး…နင့္ေစာက္ပတ္က သိပ္လွတာ ဘဲ….
အို….ဘာ ေတြ လာ ေၿပာ ေန တာ လဲ…“ တ ကယ္ပါ ေမ ေအး ရယ္…ငါ…ငါ…..ငါ နမ္း ပါ ရ ေစ ဟာ…“
က် ေနာ္လဲ ေမ ေအး ေပါင္နွစ္ေခ်ာင္း ၾကား ေခါင္း အပ္လိုက္ၿပီး….ေစာက္ဖုတ္ေဖါင္း ေဖါင္း ၾကီး ကိုမ်က္နွာ တ ခုလံုး နဲ ့လူး လွိမ့္ၿပီး နမ္း လိုက္ေတာ ့ေမ ေအး ….ဖင္ေတြ ေကာ ့ပ်ံလာ တယ္..။ မ လုပ္နဲ ့…မ လုပ္နဲ ့….ၿငင္း ေန တဲ အ ခ်ိန္..က် ေနာ့္လ်ာ က အ ကြဲ ေၾကာင္း နီနီၾကီး ကိုစ ၿပီး ယက္ေပး ေန
7 of 9
ၿပီ…။အို..၇ွီး…..အို……ကိုတိုး…..
က် ေနာ့္လက္ေတြ က သူ့ဖင္ေအာက္ထဲ ထိုး သြင္း ၿပီး ဆုတ္ကိုင္လိုက္ၿပီး ေစာက္ပတ္ၾကီး ကိုအ ေပၚ ေအာက္ယက္ေပး ေန ပါ တယ္..။ …အို့….အင္……ဟင္း ဟင္း………အာ ့….အာ ့…….အင္း…
ေမ ေအး က် ေနာ့္ ဆံပင္ေတြ ကိုဆုတ္ထား. ကိုင္ထား ၿပီး ညည္း ေန တယ္…။အ တန္ၾကာ ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုဖ်စ္ညွစ္ဆုတ္ကိုင္ေန တဲ ့က် ေနာ့္၇ဲ ့လက္ ေတြ က ေမ ေအး ရဲ ့နို့လွလွ ၾကီး ေတြ ဆီေရာက္သြား ရ ၿပန္တယ္..။ နို့သီး ေခါင္း ေလး ေတြ ကိုက် ေနာ့္လကိေခ်ာင္း ေလး ေတြ နဲ ့ဖြ ဖြ ေလး ပြတ္သပ္ က စား ေပး တယ္..။နို့ၾကီး ေတြ ကိုေကာင္း ေကာင္း ၾကီး နယ္လိုက္ဆုတ္လိုက္.. အ ရ သာ ရွိလိုတ္တာ…။
ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္း ေတြ ၾကား ထဲ လ်ာ ထိုး ထဲ ့ၿပီး ေမွြ ေပး ေန ေတာ ့ေမ ေအး တ ဆတ္ဆတ္တံု……တ ဖ်တ္ဖ်တ္ခါ ေန ၿပီ…။ေမ ေအး ဖင္ၾကီး ေတြ ခါ ရမ္း ေန ၿပီ…..
ဖ်တ္က နဲ ေစာက္စိေလး ကိုပါ ငံုစုတ္ေပး မိၿပန္ေတာ ့ေမ ေအး နုတ္ဖ်ား က “ ကိုကို……ေမ ေအး ..ေမ ေအး……ေကာင္း လိုက္တာ…….တဲ ့…။ က် ေနာ္လဲ ေစာက္ဖုတ္ယက္ေပး ေန ရာ က ေန..ေမ ေအး ေပါင္တန္ေတြ ကိုကား ဟ လိုက္ၿပီး လီး ၾကီး ကို..ေစာက္ဖုတ္အ ကြဲ အ တိုင္း စံုခ်ီဆန္ခ်ီ…ပြတ္ တိုက္ေပး လိုက္တယ္..။ ေမ ေအး တ ဟင့္ဟင့္နဲ ့ေကာ ့လူး ေန ၿပီ.. က် ေနာ့္ဒစ္ကားကား ၾကီး က ေမ ေအး ေစာက္စိေလး ကိုထိုး က ေလာ္မိသြား တာ အ ၾကီမ္ၾကိမ္မို့..ေမ ေအး အ ရ သာ ထူး ေန ပံုရ ပါ တယ္..။ တ အင္း အင္း ၿဖစ္ေန ၿပီ…။ေစာက္ေရ ေတြ လဲ တ အား ထြက္စိုေန တာ ေတြ ့ရ လို့ေမ ေအး ေစာက္ ပတ္အ ကြဲ ေလး ထဲ ကိုဒစ္ဖ်ား အ သာ ေတ ့လိုက္ၿပီးေၿဖး ေၿဖး ေလး ေခ်ာ ့သြင္း ၾကည့္လိုက္ပါ တယ္…။“ အိုး….နာ နာ….နာ တယ္..ကိုကို…..“ဒစ္ၾကီး ၿမဳပ္ ၀င္သြား ေတာ ့ေမ ေအး က် ေနာ့္ရင္ဘတ္ကိုတြန္း ထား ၿပီး ေၿပာ တယ္..။က် ေနာ္လဲ သူ့ကိုအာ ရံုေၿပာင္း ေအာင္နို့ေတြ ကိုစို့လိုက္နယ္လိုက္…လုပ္ ေပး ေန ၿပန္တယ္..။လီး ကိုလဲ ေၿဖး ေၿဖး ခ်င္း ေရွ့တိုး ေအာက္ငင္က စား ေပး ေန တယ္..။းဒစ္ၾကီး ၿမဳပ္ရံုက စား ေပး ေန တာ…..ေစာက္ေရ ေတြ တ အား ထြက္ေန တာ မို့တ ေၿဖး ေၿဖး ခ်င္း စမ္း သြင္း ေပး တာ ေတာ္ေတာ္ၾကီး သြင္း လို့ရ လာ ၿပီး ေမ ေအး လဲ အင္း အင္း နဲ ့ညည္း ေန တာ ေကာင္း ေန ပံုရ တယ္..“ နာ ေသး လား ေမ ေအး…“ “ဟင့္အင္း..““ေကာင္း လား…“သိဘူး…““ ဒို့ေတာ ့သိပ္ေကာင္း တာ ဘဲ..““ သြား..ေတာ္ေတာ့္ကိုက်ြမ္း တယ္….လူ လည္ၾကီး….“တ ခ်က္ခ်င္း ေၿဖး ေၿဖး လိုး ေပး လိုက္ပါ တယ္..။လီး တန္ၾကီး ထိုး သြင္း လိုက္တိုင္း..ေမ ေအး..ဖင္ၾကီး ေတြ..ေကာ ့ေကာ့သြား တယ္..။ “ ေကာင္း လား ဟင္ေမ ေအး….“ ေမ ေအး မ ေၿဖ…မ်က္စိေလး ေမွး ကာ ပါး စပ္ေလး ဟ ၿပီး လီး အ ရ သာ ကိုခံေန တယ္..။ ေမ ေအး ခံနိုင္လာ တာ သိရ တာ နဲ ့က် ေနာ္လဲ လိုး ခ်က္ကို ၿမန္ေပး လာ တယ္..။ ဖင္ကိုေကာ ့ၿပီး ေညွာင့္ေပး တာ…ေမ ေအး ၾကိဳက္သြား တယ္…က် ေနာ့္ကိုတ အား ဖက္ၿပီး…နမ္း ေန တယ္..။
အင္း…အင္း….ေကာင္း လား ဟင္……..
အို……အင္း…ေကာင္း တယ္…….ေကာင္း တယ္……..
က် ေနာ္လဲ ခပ္သြက္သြက္လိုး ေပး ေန ၿပီ…။အ ပ်ိဳ စင္ေစာက္ပတ္ေလး က ၾကပ္တင္း ေန တာ အ ရ သာ ေကာင္း လြန္း ေန လို့အ ခ်က္၃၀ ေလာက္လိုး ထဲ ့ အ ၿပီး ေမ ေအး က် ေနာ့္ကိုတင္း တင္း ဖက္ၿပီး ေကာ ့လိန္ၿပီး..တ ဟင္း ဟင္း နဲ ့ကာ မ စည္း စိမ္အ ထြပ္အ ထိပ္ေရာက္ရွိသြား တာ ေတြ ့ရ တာ ေၾကာင့္ က် ေနာ္လဲ အား ကုန္ေကာ ့ေဆာင့္ၿပီး တ ကိုယ္လံုး က်င္တက္သြား ရ ေလာက္ေအာင္ဘဲ ေကာင္းတဲ ့ၿပီး ၿခင္း ရ ရွိသြား ရ တာ သုတ္ေတြ ေမ ေအး ေစာက္ေခါင္း ထဲ ပန္း ထည့္လိုက္ပါ ေတာ ့တယ္…။ ေမ ေအး ေစာက္ဖုတ္ထဲ လီး တပ္ရက္နဲ ့ေမ ေအး ကိုဖက္ရင္း လွဲ အိပ္လိုက္ပါ တယ္…။

######################################################################################################################

ေမ ေအး လြင္လို ၿဖူေဖြး ေတာင့္တင္း တဲ ့အ ပ်ိဳ စင္ေလး ကိုမ ထင္မွတ္ဘဲ လိုး လိုက္ရ လို့က် ေနာ္အ ရမ္း ကိုေက်နပ္ေန ၿပီး ေမ ေအး လြင္ကိုဖက္ထား ရင္း ေမ ေအး လြင္ရဲ ့အ ၀တ္မဲ ့ကိုယ္လံုး ေလး ကို ၾကည့္လို့မ ၀ ၿဖစ္ေန တယ္..။ “ကိုကို….ေမ ေအး တံုး လံုး ၾကီး ေလ….ရွက္စ ရာ ၾကီး…ထ မိန္၀တ္ပါ ရ ေစ…“ေမ ေအး လြင္က နို့ထြား ထြား တ စံုကိုလက္နဲ ့ယွက္ကာ ၿပီး ေၿပာ လိုက္ေပ မဲ ့သူမ ၇ဲ ့အ လွအ ပ ေတြ ကိုအ ရ သာ ခံေကာင္း ေန တဲ ့က် ေနာ္က ဘယ္ခြင့္ၿပဳ နိုင္ပါ ့မ လဲ…။ေမ ေအး ရဲ ့ဖင္ကား ကား ၾကီး ေတြ ကိုအား ရ ပါး ရ ဆုတ္နယ္ၿပီး ၊ဖင္ၾကား ထဲ
ကိုစံုခ်ီဆန္ခ်ီလက္နွစ္ေခ်ာင္း နဲ ့ပြတ္က လိလိုက္၊ဖင္စ အိုေပါက္ေလး ကိုဖြ ဖြ ေလး ပြတ္ေပး လိုက္လုပ္ေန တာ ေမ ေအး လဲ တ ဟင္း ဟင္း နဲ ့ကာ မ စိတ္ေတြ ၿပန္ၾကြ လာ သ လိုက်ေနာ့္ရဲ ့လီး ေခ်ာင္း ၾကီး ဟာ လဲ ဒုတိယ အ ၾကိမ္လိုး ဖို့မတ္မတ္ ၾကီး ေတာင္လာ ၿပန္ၿပီ…။က် ေနာ္ ့လီး တန္ၾကီး က ေမ ေအး ရဲ ့ဖင္အိအိကား ကား ၾကီး ေတြ ၾကား ထဲ ကိုေညွာင့္ေပး ေန တာ ေမ ေအး ေစာက္ပတ္ထဲ က ယိုစီး က် လာ တဲ ့ေစာက္ေရ ေတြ ေၾကာင့္ေလ်ာ က နဲ ေလ်ာ က နဲ ပြတ္ဆြဲ ၿပီး..ေမ ေအး မွာ စိတ္ေတြ ၾကြ လာ ပံုနွင့္…“ကိုကို…ထပ္ ..ထပ္လုပ္အံုး မ လို့လား ဟင္..“လို့ေမး ပါ တယ္…။ က် ေနာ္လဲ ေမ ေအး ကိုဖင္ပူး ေတာင္း ေထာင္ခိုင္း လိုက္တယ္..။ေမ ေအး က ရွက္တယ္လုပ္ေန လို့..သူ့ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုဆြဲ မ ၿပီး ေထာင္ေပး လိုက္ရ ၿပီး က် ေနာ္လဲ ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုဆုတ္ကိုင္ၿပီး ဖင္ၾကား တ ေလ်ာက္လ်ာ နဲ ့အား ရ ပါး ရ ယက္ပါ တယ္..။ေစာက္ပတ္ကိုလဲ ယက္ေပး တာ ေပါ ့..။ဖင္ေပါက္ ကိုလ်ာ နဲ ့ထိုး က လိေတာ ့ေမ ေအး ထြန့္ထြန့္လူး ေတာ ့တာ ဘဲ…။အာ..ရွီး..အာ ရွီး နဲ ့….ဖင္ၾကီး ယမ္း ခါ ေန တယ္..။ “ ၾကိုက္လား ဟင္ေမ ေအး….“ “အင္း…အင္း…“
“ဘာ အင္း လဲ..“
“ၾကိဳက္…..တယ္…“
က် ေနာ္ဆက္ၿပီး ေစာက္ပတ္ကိုလ်ာ နဲ ့ထိုး ေမွ ြ က လိေပး လိုက္တာ ေမ ေအး ေကာ ့ပ်ံေန ၿပီး…..လိုး လိုး…လိုး ပါ ေတာ ့…ကိုကို ..“ လို့ေတာင္း ဆိုေန ပါ ၿပီ…။ က် ေနာ့္လီး ၾကီး လဲ ေမ ေအး လိုေခ်ာ ေခ်ာ အ ပ်ိဳ မ ေလး ၇ဲ ့ေစာက္ပတ္လွလွ ၾကီး ကိုယက္ေန တာ မို့အ စြမ္း ကုန္ေတာင္ .. ၿပီး ဒစ္ၾကီး က လဲ မွိဳ ပြင့္ၾကီး လိုကား ကား ၾကီး နဲ ့ဒုတိယ အ ၾကီမ္လိုး ရန္အ ဆင္သင့္ပါ ဘဲ..။ “လိုး မယ္….ေမ ေအး ကိုလိုး မယ္ …“နွစ္ေယာက္လံုး ေသြး ေတြ တ အား ဆူ…ၿပီး နွဳတ္မွတ တြတ္တြတ္ေၿပာ မိေန ၾက ၿပီ…။
ေစာက္ပတ္ယက္တာ ကိုရပ္လိုက္ၿပီး…ေမ ေအး ေပါင္တန္နွစ္ဖက္ကိုဆြဲ ကား လိုက္ပါ တယ္..။ “ဟင္း…ေကာင္း လိုက္တဲ ့ေစာက္ပတ္…“ ေမ ေအး ရဲ ့ေစာက္ပတ္ကိုေသ ေသ ၿခာ ၿခာ ၾကည့္ၿပီး…သ ေဘာ က် ေန မိတယ္..။ “ကို့လီး ကို ၾကိုက္လား ဟင္…“
8 of 9
ၾကိဳက္တယ္….အ ရမ္း ဘဲ..အ ရမ္း ဘဲ..“ ေမ ေအး မွာ လီး ၾကီး ကိုမက္ေမာတဲ ့မ်က္လံုး ေတြ နဲ ့စိုက္ၾကည့္ေန တယ္..။ က် ေနာ္က ေမ ေအး ေစာက္ပတ္ အ ကြဲ ေၾကာင္း အ တိုင္း လီး ဒစ္ဖ်ား နဲ ့အ လ်ား လိုက္ပြတ္ဆြဲ ေပး ေန လိုက္တယ္… အင္…ဟင္…အင္…….ဘာ လုပ္ေန တာ လဲ……ေမ ေအး ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ေပး ေန တာ ေလ…..အို……အ ထဲ…အ ထဲ….မ ထဲ ့ေသး ဘူး လား …..ဘာ ကိုထဲ ့ရ မွာ လဲ……အိုကိုကို့လီး ေလ…..လီး…..လီး ၾကီး ေပါ ့…….တ တြတ္ တြတ္နဲ ့ေတာင္း ဆိုေန တယ္..။
က် ေနာ္လဲ လီး ကိုေမ ေအး ေစာက္ပတ္ထဲ ေတ ့ၿပီး သြင္း ၾကည့္လိုက္ပါ တယ္..။က် ေနာ့္ဒစ္လံုး ကား ကား ၾကီး တင္း က နဲ..ေစာက္ပတ္ႏွတ္ခမ္း သား နုနုေလး ထဲ ညပ္တိုး ၀င္သြား တယ္..။အ သာလွဳပ္ၿပီး အ ၀င္အ ထြက္လုပ္ၾကည့္တယ္..။ ေမ ေအး တ အီး အီး နဲ ့အ သံထြက္ေန တယ္..။ “နာ လို့ လား..“
“ရ တယ္..ရ တယ္…..“က် ေနာ္လဲ ေၿဖး ေၿဖး ေလး မ သိမ သာ နဲ ့ထိုး ေပး ေန တာ မ ၾကာ ခင္ဘဲ..လီး တ ဆံုး တ ခ်က္ခ်င္း လိုး နိုင္လာ ပါ တယ္..။ေစာက္ ပတ္က တင္း စီး ၿပီး..လိုး ရ တဲ ့အ ရ သာ ကေကာင္း လြန္း ေန တယ္..။
ခပ္ေၿဖး ေၿဖး တ ခ်က္ခ်င္း လိုး ေပး တံုး ေမ ေအး ရဲ ့နို့ေတြ ကိုတ လံုး ၿပီး တ လံုး စို့ေပး လိုက္နယ္ေပး လိုက္လုပ္တယ္..။ေမ ေအး ေၿခ ေထာက္ ကိုပူးၿပီး အ ေပၚ ေထာင္ၿပီး ၿပူး ထြက္ေန တဲ ့ေစာက္ပတ္ကိုခပ္သြက္သြက္ေလး ေညွာင့္ေပး လိုက္ၿပန္ေတာ ့ေမ ေအး လဲ တ အင့္အင့္နဲ ့ဖင္ေတြ ကိုေကာ ့ေကာ့ၿပီး ေပး တယ္ဗ်ာ..။အ ခ်က္၃၀ ေလာက္လိုး ေပး အ ၿပီး ေမ ေအး ကိုဖင္ေထာင္ကုန္း ေပး ဖို့ေၿပာ လိုက္ပါ တယ္..။ေမ ေအး က ကာ မ စိတ္ ေတြ ၾကြ ၿပီး …ခံေကာင္း ေန ခ်ိန္ ….လီး ၾကီး အ လိုး ရပ္သြား တာ ေၾကာင့္ဆက္ခံခ်င္လွတာ ေၾကာင့္အ ၿမန္ဘဲ ေလး ဘက္ေထာက္ကုန္း ေပး တယ္..။ က် ေနာ္က သူ့ခါး ကိုႏွိမ့္ကာဖင္ၾကီး ေတြ ကိုေကာ ့ေထာင္ဖို့အ ေန အ ထား ၿပင္ေပး လိုက္ၿပီး ဖင္ကား ကား ၾကီး ေတြ ၾကား က ေဖါင္း ၿပူး ထြက္ေန တဲ ့ ေစာက္ပတ္ၾကီး ကိုအား ရ ပါး ရ ၾကီး လိုး ေပး လိုက္ပါ တယ္..။ေတာ္ေတာ္ၾကာ ၾကာ အား ပါး တ ရ ေဆာင့္ေဆာင့္လိုး ေပး လိုက္တယ္..။ ေမ ေအး လဲ ပါး စပ္ေလး ဟ ၿပီး မ်က္လံုး ေလး ေမွး စင္း ၿပီး လိုး သ မွ် ခံေန ေတာ ့က် ေနာ္လဲ ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုလက္၀ါး နဲ ့ဖ်န္း က နဲ ဖ်န္း က နဲ ရိဳက္လိုက္မိတယ္…။ အာ့…..ကိုကို…..ဘာ လို့ရိုက္တာ လဲ……
“ ဖင္ၾကီး ေတြ က လွလြန္း လို့“……
.ခါး မွဆြဲ ကိုင္ၿပီးအား ရ ပါး ရ လိုး ၿပီ…။ ေမ ေအး လဲ ဖင္ေတြ ကိုက် ေနာ္လိုခ်င္တဲ ့အ တိုင္း ဖင္ၾကီး ေတြ ကိုစ ေကာ ၀ိုင္း ေ၀ ့၀ိုက္ခါ ေကာ ့ေကာ ့ ၿပီး ေပး ေန ပါ တယ္…။ထိထိမိမိလိုး ၾက တာ…..က် ေနာ္ေရာ ေမ ေအး ပါ ၿပိဳင္တူတ ခ်ိန္ထဲ ေကာင္း သြား ( အ ထြတ္အ ထိတ္ ) ကိုေရာက္ရွိသြား ၾက ပါ တယ္..။
“ကိုကိုရယ္…..ေကာင္း လိုက္တာ….“
အဲ ဒီည က က် ေနာ္ေမ ေအး ကို၅ ခ်ီလိုး ေပး ခဲ ့ပါ တယ္…။က် ေနာ္တို့၂ ဦး ဟာ ဆား ငံေရ ကိုေသာက္သံုး မိတဲ ့လူေတြ ပါ…။ေသာက္ၿပီး ရင္း ေသာက္ခ်င္ရင္း….ေပါ ့..။ေနာက္တ ေန ့မ နက္…..က် ေနာ္အိပ္ရာ ထ ေနာက္က် ပါ တယ္..။က် ေနာ္ထ မင္း စား ခန္း မွာ ေကာ္ဖီေသာက္ေန တံုး ဖံုး ၿမည္ လာ တယ္..။
မ မ သက္ည ေန ၿပန္ေရာက္မယ္…..လာ ၾကိဳ ပါ….တဲ ့….။

9 of 9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *