ဂိမ်းကြီးပဲ ကစားမနေနဲ့ ..ငါ့လည်း စုပ်ပေးဦး

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *